Parkrun 5K yng Nghastell Penrhyn

Dyn yn rhedeg ym Mhenrhyn

Cynhelir parkrun yng Nghastell Penrhyn am 9am ar ei ben, bob bore Sadwrn. Dewch i fwynhau golygfeydd godidog wrth redeg llwybr 5K, cyfarfod pobl newydd a chael hwyl!

Ymunwch â ni. Mae’n ffordd wych i ddechrau’r penwythnos!

Mae pob parkrun am ddim ac yn agored i bawb, o bob oed a gallu (rhaid i blant dan 11 oed redeg yng nghwmni oedolyn cyfrifol). Gallwch redeg, loncian neu gerdded ar hyd y cwrs pantiog 5K ar eich cyflymder eich hun; rhedeg ar eich pen eich hun, gyda ffrind neu gyda’ch teulu. Mae croeso i gŵn sydd wedi’u hyfforddi’n dda cyn belled â’u bod yn rhedeg ar dennyn.

Gofynnir i chi gofrestru arlein ymlaen llaw ar www.parkrun.org ac yna gallwch gymryd rhan mewn unrhyw ddigwyddiad parkrun lle bynnag yr ydych yn dymuno. Gallwch olrhain eich amser o un wythnos i’r llall a gosod eich nodau personol.

Caiff parkrun ei drefnu gan wirfoddolwyr sy’n gwneud gwaith anhygoel. Maen nhw bob amser yn chwilio am fwy o bobl i ymuno â’r tîm a helpu i sicrhau bod pob wythnos yn llwyddiant i bawb.

Y llwybr:

Mae parkrun Castell Penrhyn yn cynnwys dau brif gylch a dau gylch bach o amgylch y castell.

  • Mae’r cylch mawr yn dechrau i lawr y brif ffordd ac yna’n troi i’r dde ar hyd lôn sy’n rhedeg at yr ardd furiog. O’r fan hon, arhoswch ar y lôn sy’n rhedeg heibio’r stablau brics ac ymlaen at brif fynedfa’r castell.
  • Mae’r cylch bach yn troi i’r dde ger prif fynedfa’r castell, gan fynd i lawr heibio’r ardd furiog yna heibio’r stablau brics ac ymlaen at brif fynedfa’r castell a’r llinell derfyn.
  • Cofiwch gwblhau pob cylch ddwywaith!

Ar ôl i chi redeg, beth am roi eich traed i fyny a mwynhau coffi a chacen yn ystafell de Penrhyn.  

 “Mae parkrun Penrhyn yn cynnig rhywbeth i bawb: teuluoedd, cerddwyr, loncwyr a rhedwyr rheolaidd. Gallwch fynd ar eich cyflymder eich hun gan osod her bersonol – mae’n debyg i ras breifat 5K. Digwyddiad cyfeillgar a chroesawgar iawn – sydd am ddim!” - Cath H, un o selogion y parkrun