Tymor yr Hydref yng Nghastell Penrhyn

Family playing in autumn leaves

Er mwyn gwneud y mwyaf o'ch ymweliad i’r Castell yn yr Hydref, dyma restr o bethau i’w gweld a’u gwneud y tymor yma yng Nghastell Penrhyn.

Hwyl Hanner Tymor yng Nghastell Penrhyn

Y Byd ar Blât

Darganfyddwch pa fwyd a allai fod wedi bod yn y Gegin Fictoraidd yn yr hydref. Pa fwyd a dyfwyd ym Mhenrhyn? O ble yn y byd oedd y bwyd yma'n dod? Ble mae ein bwyd yn cael ei dyfu heddiw? Yn ystod hanner tymor mis Hydref, archwiliwch gypyrddau'r gegin a darganfod beth maen nhw'n ddatgelu am gysylltiadau byd-eang y castell.

Bydd y Gegin Fictoraidd yn fyrlymus gyda sain ac arogl coginio. Codwch daflen weithgareddau o'r Ganolfan Ymwelwyr a chymerwch ran yn ein llwybr bwyd. Yn addas ar gyfer y teulu i gyd, cynhelir y digwyddiad hwn rhwng 23ain a 31ain o Hydref. Dewch yn llu!

Damhegion Drewllyd

Ar benwythnos olaf hanner tymor mis Hydref, mae Castell Penrhyn yn eich gwahodd i wrando ar Ddamhegion Drewllyd. Bydd Siwan Llynor yn adrodd straeon yn y Tŵr Tail. Am beth mae'r garddwyr swnllyd hynny i fyny'r grisiau yn siarad?

Paratowch i gael eich amsugno i fyd Morwyn Gegin Gefn Fictoraidd wrth iddi adrodd ei straeon yn y Tŵr Tail. Mae'r profiad ymgolli hwn ymlaen ar y 30ain a;r 31ain o Hydref. Cofrestrwch ar y diwrnod, mae lleoedd yn gyfyngedig - cyntaf i'r felin!

Darganfyddwch Arddangosfa Beth yn y Byd

Beth yn y Byd yw’r ymateb creadigol a gafodd myfyrwyr o Ysgol Gynradd Our Lady’s i’r gwrthrychau yng nghasgliad Penrhyn Castle sy’n ein cysylltu â’n gorffennol trefedigaethol, y fasnach gaethweision drawsatlantig a diwylliant gwladychiaeth. Dewch i gael cip ar yr arddangosfa bryfoclyd hon yn y castell. Darganfyddwch fwy yma.

Dewch ar Helfa Goed yng Nghastell Penrhyn

Ar y llwybr hunan-arweiniol hwn o amgylch yr Ardd, dysgwch am y rôl hanfodol mae coed yn ei chwarae trwy weithgareddau synhwyraidd a chreadigol. Rhwng yr Medi 11eg a Hydref 17eg, codwch eich map o'r ganolfan ymwelwyr ac archwiliwch y coed hyfryd o amgylch Castell Penrhyn.