Ymunwch â’r tîm yng Nghastell Penrhyn

Gwirfoddoli yng Nghastell Penrhyn

Dewch i fod yn rhan o’r tîm yn Penrhyn. Mae amrywiaeth o gyfleoedd ar gael i bobl sy’n hoffi’r awyr agored neu’n well ganddyn nhw fod dan do, yn caru hanes neu eisiau dysgu am gadwraeth - mae rhywbeth i bawb ei fwynhau yng Nghastell Penrhyn.

Pam gwirfoddoli?

Ymunwch â’n tîm yng Nghastell Penrhyn er mwyn:

  • Dysgu sgiliau newydd
  • Cwrdd â ffrindiau newydd
  • Rhannu ein straeon
  • Ysbrydoli eraill
  • Magu profiad
  • Gofalu am ein lleoedd arbennig

Ond peidiwch â chymryd ein gair ni, beth am gyfarfod y tîm i gael gwybod beth sydd ganddynt i’w ddweud? 

Dod i adnabod ein gwirfoddolwyr

Ymunwch â Chymdeithas Eryri

Ymunwch â Chymdeithas Eryri, grŵp o gefnogwr lleol sy’n mwynhau cyfres o sgyrsiau a digwyddiadau i godi arian i Gastell Penrhyn.