Amser yng Nghastell Penrhyn

NEWYDD AR GYFER 2018 – 3 phrofiad ar 3 llawr. Arddangosfa o dros 5000 o glociau, dehongliad artistig o hanes Penrhyn ac effeithiau amser ar y castell a’i gynnwys. **NODYN PWYSIG Gan fod mynediad i'n profiad 'Amser' yn cynnwys grisiau a grisiau troellog, rydym wrthi yn paratoi ffilm fer o'r arddangosfeydd. Bydd hon i weld o'r 23 Mehefin ymlaen. Gofynnwch yn y Neuadd Fawr am fwy o wybodaeth. **

Artist Luke Jerram hides behind a clock at Nostell Priory

Harrison's Garden yng Nghastell Penrhyn

Dewch i fwynhau cam olaf Gardd Harrison wrth i filoedd o glociau gael eu gosod ar loriau Castell Penrhyn.

Geiriau wedi’u pwytho ar ffabrig. Dyfyniad o lythyrau Jamaica’r Arglwydd Penrhyn.

Manon Steffan Ros - 12 stori

12 stori ffuglennol ac ymyriadau artistig gan yr awdur Manon Steffan Ros y tu mewn i’r castell.

Delwedd o’r difrod i’r gadair yn yr Ystafell Wely Lechi yng Nghastell Penrhyn

Effeithiau amser yng Nghastell Penrhyn

Dewch i ddarganfod sut mae tîm y tŷ yn ceisio atal effeithiau amser a golau i gadw’r eitemau yn ein casgliad.