Castell Penrhyn: Dewch i gyfarfod ein Arweinwyr Rhedeg newydd

Yn 2016 rydym yn lansio ein Grŵp Rhedeg i Ddechreuwyr gyda chymorth dau Arweinydd Rhedeg hyfforddedig, gwirfoddol. Byddant yn arwain y grŵp, y gall fod rhai ohonynt erioed wedi rhedeg o’r blaen, drwy’r rhaglen redeg gyfeillgar yn yr awyr agored yng Nghastell Penrhyn. Roeddem yn meddwl ei bod yn hen bryd i ni ddod i adnabod ein gilydd yn well...

Emma Ralph, Arweinydd Rhedeg yng Nghastell Penrhyn

Dewch i gyfarfod ein Harweinwyr Rhedeg: Emma Ralph

Pwy yw Emma, pam ei bod hi yma ac yw’n well ganddi goffi a chacen neu de a bisgedi?

Dean Horrell, Arweinydd Rhedeg yng Nghastell Penrhyn

Dewch i gyfarfod ein Harweinwyr Rhedeg: Dean Horrell

Pwy yw Dean? Pam ei fod yma a beth sydd o dan ei wely?