Hwyl yr haf yng Nghastell Penrhyn

Daeth yr haf! Ymunwch â ni ar ddyddiau Sul, Llun a Iau trwy gydol gwyliau’r ysgol i fwynhau gweithgareddau Natur Wyllt, adrodd straeon a chwilota.

Yr Ardd Gorsiog yng Nghastell Penrhyn, gogledd Cymru

Camp Penrhyn: Angen anturwyr

Dyddiau Sul: Fyddech chi’n gallu bod yn heliwr planhigion enwog yn Oes Fictoria? Ydych chi’n ddewr, yn glyfar, yn ddyfeisgar ac yn ddi-ofn? Os felly, dyma’ch cyfle…

Plant yn dringo coed

Natur wyllt yng Nghastell Penrhyn

Dringo coeden, adeiladu den, chwilio am chwilod a phryfed neu greu cacen fwd – mae gennym ddigon o firi i’ch cadw’n brysur. Pa un fyddwch chi’n ei ddewis i’w groesi oddi ar eich rhestr 50 Peth yn ystod gwyliau’r ysgol?

Plant yn mwynhau stori yn yr awyr agored yng Nghastell Penrhyn

Straeon dydd Iau: The Great Paper Caper gan Oliver Jeffers

Pwy sydd awydd stori? Dyma’r lle i chi! Cewch ymlacio ynghanol harddwch Castell Penrhyn ac ymgolli mewn antur hudolus.