Y Nadolig yng Nghastell Penrhyn

Rhowch y stryd fawr a'i fwrlwm i gadw eleni (2019) a dewch i fwynhau Nadolig mwy traddodiadol yn y castell. Ymunwch â ni i fwynhau arddangosfeydd bwyd, cwpanaid o bwnsh poeth, a gweithdai creu eich torch Nadolig eich hun. Dewch i weld y Neuadd Fawr wedi’u haddurno â dail bytholwyrdd, heb anghofio ein coeden Nadolig enfawr!

Teulu yn chwarae gyda teganau traddodiadol yng Nghastell Penrhyn

Christmas games

Ymlwybrwch allan o'r oerfel ac i mewn i'r Llyfrgell i chwarae gemau traddodiadol.

Eitemau wedi’u gosod yn barod i greu eich torch Nadolig draddodiadol

Gwneud torchau’r Nadolig

Beth am greu torch Nadoligaidd hardd ar gyfer eich drws ffrynt y Nadolig hwn. Codir tâl ychwanegol o £6 y dorch.

Teisennau brau’r Nadolig

Danteithion tymhorol y ffordd yma

Galwch heibio’r Gegin Fictoraidd i fwynhau arddangosfeydd bwyd traddodiadol. Tra ydych yno, beth am fwynhau cwpanaid o bwnsh poeth y Nadolig?