Artistiaid adnabyddus yn cyrraedd Castell Penrhyn

Cyhoeddwyd : 11 Nov 2016 Diweddariad diwethaf : 18 Nov 2016

Mae Castell Penrhyn yn falch o gyhoeddi ein bod wedi penodi Zoe Walker a Neil Bromwich yn artistiaid preswyl ar gyfer 2017.

Bydd partneriaeth artistig Walker a Bromwich yn cael dod i adnabod pob twll a chornel o Gastell Penrhyn dros yr wyth mis nesaf, yn ymchwilio, creu a pharatoi at arddangosfa fydd yn agor ddechrau Gorffennaf 2017. 

Eu cyfnod preswyl nhw yw’r trydydd a’r olaf mewn prosiect sydd wedi ei gynnal ar y cyd rhwng Cyngor Celfyddydau Cymru a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghastell Penrhyn. 

Mae’r prosiect wedi rhoi cyfle i artistiaid archwilio gwahanol haenau o naratif y castell, ei hanesion cudd a’i berthynas cymhleth â’r gymuned leol.

 

Gwaith eiconig ar raddfa fawr

Mae Zoe a Neil yn adnabyddus dros y byd am eu cerflunwaith enfawr eiconig ac am gynnal digwyddiadau ac arddangosfeydd sy’n gwahodd y gynulleidfa i gymryd rhan a dychmygu bydoedd gwell. 

Ein nod ym mlwyddyn ola’r prosiect yw tynnu’r elfennau yma i gyd at ei gilydd a chreu cerflunwaith enfawr, cynhyrfus o fewn y castell yn ogystal â pherfformiad byw i gyflwyno’r gwaith,  gweithdai, trafodaethau a sesiynau sy’n annog cyfraniad y gymuned.

Ffiniau Cyfeillgar gan Walker a Bromwich
Mynyddoedd wedi eu llenwi ag aer gan Walker a Bromwich
Ffiniau Cyfeillgar gan Walker a Bromwich

Mi ofynnon ni i Zoe a Neil beth wnaeth eu hysbrydoli i gynnig am y cyfnod preswyl yma: 

“Mae Penrhyn yn ein hysbrydoli’n fawr; mae’n lle sy’n cyd-fynd â’r amcanion sy’n ganolog i’n gwaith ni. Castell sy’n greadigaeth ffantasi ydi Penrhyn, yn hofran rywle rhwng y go iawn a’r dychmygol, ac eto, o dan ei gragen grand, fawreddog mae plethwaith o straeon cymhleth yn gwau drwy’i gilydd ac yn datod fel haenau nionyn yn cael ei bilio.

“Mae gennym ni ddiddordeb arbennig mewn canfod ffyrdd o feddwl am lafur a’r llafur corfforol yr adeiladwyd y castell arno.

“Mae gennym hefyd ddiddordeb, er enghraifft, mewn tynnu sylw at yr hyn a gyflawnwyd gan y Streic Fawr: ei waddol i’r dyfodol yn y frwydr dros hawliau gweithwyr a sut gallwn greu gwaith sy’n rhoi lle inni fyfyrio ar yr hanes yma a’r frwydr galed a’i creodd yn ogystal â’i arwyddocâd cenedlaethol a rhyngwladol heddiw. 

"Ein nod yw creu gwaith sydd mewn ryw ffordd yn unioni’r cydbwysedd grym ac yn cynnig posibiliadau.”

Mae’r sïon ar led yn barod ynglŷn â beth fydd siâp a ffurf yr arddangosfa yma dros y misoedd sydd i ddod – mae ’na sôn hyd yma am gerfluniau enfawr, cerddoriaeth a pherfformiadau. ..

Gawn ni weld! 
 

Art Lending Library
Performers' procession with brightly coloured flags as part of Walker & Bromwich's Art Lending Library
Art Lending Library

What we do know is that visitors to the castle and other spaces will be able to contribute and perhaps even become part of the process of building this exhibition through workshops from Easter 2017 onwards.

The exhibition itself will launch with a spectacular launch event in July 2017 and run until November 2017.

For more information you can follow the artists on Facebook and Twitter as well as though our own social accounts and regular project blog updates.