Flog It! y BBC yn dod i Gastell Penrhyn

Cyhoeddwyd : 06 Apr 2017 Diweddariad diwethaf : 25 Apr 2017

Mae Flog It!, rhaglen boblogaidd BBC One am hen greiriau gyda’r cyflwynydd Paul Martin, yn ymweld â gogledd Cymru ddydd Iau 4ydd o Fai.

Mae gwahoddiad cynnes i’r cyhoedd ddod â hyd at dri o hen bethau neu greiriau mae diddordeb ganddyn nhw eu gwerthu i weld beth yw eu gwerth. Unwaith mae eitem wedi cael ei brisio, bydd y perchennog a thîm o arbenigwyr yn penderfynu a fydd yr eitem yn cael ei ffilmio a’i anfon i Arwerthwyr Rogers Jones ym Mae Colwyn i’w gynnwys yn eu harwerthiant ar ddydd Mawrth 23ain Mai.

Bydd pawb sy’n dod draw ar y diwrnod yn cael prisio eu heitemau am ddim – hyd yn oed os nad yw eu heitemau nhw’n cael eu dewis i’w ffilmio neu i fynd ymlaen i’r arwerthiant.

Mae’r rhaglen BBC yma sy’n cael ei chynhyrchu o Fryste wedi darlledu 1000 o benodau hyd yma a hon yw’r 16eg cyfres i gael ei recordio. Mae’r rhaglen yn cael ei darlledu ganol wythnos ac yn denu cynulleidfa o dros ddwy filiwn yn rheolaidd.

Trysorau cudd

Mae Flog It! wedi darganfod nifer o greiriau pwysig dros ei 16 cyfres gan gynnwys Tarian Lydan Aboriginaidd brin yng ngogledd Swydd Lincoln oedd wedi bod yn cuddio yn wardrob ei pherchennog. Fe’i rhoddwyd ar werth am £30,000!

Fe ddarganfu arbenigwyr Flog It! hefyd ffigwr ‘Spook’ anarferol gan Royal Doulton yn Blackpool oedd wedi ei brynu mewn sêl cist car am £2; fe werthodd am £5,000 yn yr arwerthiant.

Rhaglen BBC Flog It! yn dod i Gastell Penrhyn
Llun o Paul Martin o’r rhaglen BBC, Flog It!
Rhaglen BBC Flog It! yn dod i Gastell Penrhyn

Meddai Paul Martin, cyflwynydd Flog It:

“Rydw i’n falch iawn o ddod â’r sioe yn ôl i ogledd Cymru; mae’n rhan hyfryd o’r byd ac yn lle llawn hanes diddorol â chymaint o straeon i’w dweud.

“Rydyn ni wedi cael croeso cynnes yma yn y gorffennol. Rydw i’n gobeithio y bydd llond lle o bobl yn dod i’r diwrnod prisio yn y castell ac y bydd llawer o bobl yn manteisio ar y cyfle i ddod â’u heitemau draw i weld beth yw eu gwerth, yn rhad ac am ddim.”

Cynnwrf yn y castell

Mae’r tîm yn Penrhyn yn edrych ymlaen at groesawu’r sioe drwy’r giatiau meddai Nerys Jones, Rheolwr Cyffredinol Castell Penrhyn:

“Rydyn ni wrth ein boddau ein bod wedi cael ein dewis i gynnal Flog It! a bod yn rhan o sioe mor wych. Mi fydd yn brofiad go arbennig i ffilmio yn y Neuadd Fawr yma yng Nghastell Penrhyn  - fedrwn ni ddim aros. Mae pawb yn wirioneddol edrych ymlaen at y diwrnod ac yn llawn cynnwrf i weld pa eitemau difyr fydd yn dod yma i gael eu prisio. Pwy a ŵyr pa drysorau fydd yn dod i’r amlwg?”

Bydd y BBC yn gwneud pedair rhaglen o’r diwrnod yng Nghastell Penrhyn ac fe fyddan nhw’n cael eu darlledu o fewn 18 mis i’w recordio. Yn ymuno â Paul Martin ar y diwrnod prisio fydd Adam Partridge, David Harper a Claire Rawle.

Gwybodaeth bwysig:

  • Bydd y diwrnod prisio’n cael ei gynnal rhwng 9.30am a 4.00pm ddydd Iau, 4 Mai.
  • Bydd yr eitemau a ddewisir i’w ffilmio ar y diwrnod prisio yn mynd i gael eu gwerthu yn arwerthiant Rogers Jones ym Mae Colwyn ar ddydd Mawrth, 23 Mai.
  • Bydd mynediad am ddim i’r castell ond wedi ei gyfyngu i bobl sydd eisiau prisio eu heitemau.

Bydd yr Amgueddfa Reilffordd, y Ceginau Fictoraidd a’r gerddi ar agor fel arfer.