Lansiad arddangosfa Llechi a llafur yng Nghastell Penrhyn

Aelodau o gymuned Bethesda yn cario cerflun o'r chwarel
Cyhoeddwyd : 26 Jun 2017

Ar Ddydd Sadwrn 1 Gorffennaf bydd Artistiaid Preswyl Castell penrhyn 2017, Walker & Bromwich, yn dadorchuddio eu hymateb nhw i hanes Gastell Penrhyn mewn digwyddiad mawreddog llawn cerddoriaeth ac emosiwn - yn dod a hanes y chwarel i galon y castell.

Bydd y cerflun enfawr yn cael ei gludo drwy orymdaith yn ystod digwyddiad mawreddog fydd yn coffau Streic y Penrhyn 1900-03 a'i arwyddocâd yn rhyngwladol.

Bydd y digwyddiad hefyd yn cynnwys perfformiadau gan Gôr y Penrhyn a pherfformiad cerdd gan Rhys Trimble a gomisiynwyd ar gyfer y dathliad,


Bydd yr orymdaith, fydd yn cynnwys y cerflun a baneri a wnaethpwyd mewn gweithdai yn y gymuned, yn cychwyn o Fethesda ac yn trafeilio i'r castell lle bydd y Côr yn perfformio.

Bydd yr orymdaith yn adlewyrchu ac ail droedio'r llwybr gymerodd y streicwyr i ddod a'u gorchmynion i Arglwydd Penrhyn yn 1900.

Trefn y dydd:

    12:45 - Seremoni agoriadol - Ysgol Dyffryn Ogwen
    13:30 - Cychwyn am Gastell Penrhyn
    14:00 - Gorymdaith, cyngerdd a derbyniad - Castell Penrhyn

Bydd bysiau ar gael am ddim i fynd o Fethesda i'r castell ac mae croeso cynnes i unrhyw un ymuno ar y  daith neu hyd yn oed drwy help gario baneri neu'r cerflun ar ei thaith.

Am fwy o wybodaeth neu i archebu eich lle ar y bws, cysylltwch gyda rfhardy@hotmail.co.uk

Mae mynediad i wylio'r orymdaith a pherfformiadau yn rhad ac am ddim, fodd bynnag bydd mynediad i'r castell i weld y cerflun wedi ei gyfyngu oherwydd rheolau diogelwch.