Cwrdd â’r gwirfoddolwyr: John Botwright

Volunteer, Aberconwy House & Conwy Suspension Bridge

Proffil
John Botwright - Volunteer

Hebddyn nhw ni fuasem yn gallu gofalu am ein mannau arbennig, felly ar Wythnos Gwirfoddolwyr eleni rydym wedi penderfynu dod i adnabod rhai ohonynt ychydig yn well. Dyma John Botwright…

Tŷ Aberconwy, Conwy

Beth yw eich rôl chi?

Ar hyn o bryd, rwyf yn gwirfoddoli yn Nhŷ Aberconwy a Phont Grog Conwy.  Rwyf yn gwneud ystod lawn o ddyletswyddau - sganio cardiau aelodaeth, cymryd arian, recriwtio aelodau newydd (ar wahân i’r gwaith papur), arwain teithiau tywysedig o gwmpas yr eiddo - mae hyn i gyd yn arbennig o berthnasol pan ydych ar ddyletswydd ar y bont gan eich bod yn gweithio ar eich pen eich hun yno.

Ers faint ydych wedi bod yn gwirfoddoli?

Dyma fy 8fed flwyddyn.

Pam ydych yn gwirfoddoli?

Mae fel hobi - cyfarfod pobl, gweithio mewn amgylchedd hyfryd, gweithio gyda phobl eraill o’r un anian ac mae’n gyfle i godi allan o’r tŷ am ddiwrnod cyfan pob wythnos ac mae fy ngwraig yn ddiolchgar iawn o hynny!

Ydych chi’n gwirfoddoli yn rhywle arall?

Ydw, rwyf yn aelod o’r grŵp defnyddwyr Myvolunteering - sef casgliad o bobl o ar draws Cymru a Lloegr sy’n edrych am ffyrdd i annog mwy o bobl i ddefnyddio’r wefan.

Te neu goffi?

Coffi

Soniwch ychydig am eich cefndir 

Dechreuais fy mywyd fel dyn amser a symud, yna symudais i’r maes gweinyddiaeth lle roeddwn yn helpu i redeg Gwasanaeth Prydau Ysgol ar draws y sir oedd â 1,500 o staff, 40,000 o brydau yn cael eu paratoi pob dydd a chyllideb o £10m.  Fy hobïau ar wahân i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yw garddio, casglu ceiniogau a mynd i gigs cerddoriaeth roc.

" Mae fel hobi - cyfarfod pobl, gweithio mewn amgylchedd hyfryd, gweithio gyda phobl eraill o’r un anian ac mae’n gyfle i godi allan o’r tŷ am ddiwrnod cyfan pob wythnos ac mae fy ngwraig yn ddiolchgar iawn o hynny!"
- John Botwright, Gwirfoddolwr, Tŷ Aberconwy a Phont Grog Conwy

Petai ffilm yn cael ei gwneud am eich bywyd - pwy fyddai yn chware chi?

Rob Brydon - fel fi mae’n mwynhau ychydig o hwyl

Dywedwch rywbeth amdan eich hun nad ydy neb yn yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn ei wybod.

Rwyf yn ffan mawr o Guns ‘n Roses.

Pan oeddech yn blentyn, beth oeddech eisiau bod ar ôl tyfu i fyny a pham?

Cricedwr Proffesiynol - cefais dreial gydag Essex pan oeddwn yn llanc ifanc

Beth sydd well gennych:  llyfr da neu ffilm dda?

Ffilm

Pwy yw eich arwr chi?

Freddie Truman - roedd fy mowlio yn seiliedig ar ei arddull ef - ond ychydig yn llai llwyddiannus