Dewch i gyfarfod ein Harweinwyr Rhedeg: Dean Horrell

Run Leader, Penrhyn Castle

Proffil
Dean Horrell - Run Leader

Dewch i gyfarfod Dean Horrell, un o’n Harweinwyr Rhedeg hyfforddedig. Bydd Dean yn arwain ein Grwpiau Rhedeg i Ddechreuwyr yn 2016 ac er mwyn dod i’w adnabod yn well cyn i ni ddechrau, fe wnaethom benderfynu ei holi!

 

Dywedwch fwy am Dean...

Fe wnes i ddechrau rhedeg yn y parkrun lleol dros 2 flynedd yn ôl ac rwyf wedi parhau i redeg. Ers hynny dwi wedi rhedeg nifer o rasys hanner marathon a marathons ‘ultra’. Ar hyn o bryd dwi’n astudio Gwyddoniaeth Chwaraeon ac Addysg Awyr Agored ym Mhrifysgol Bangor, felly nid wyf yn y tŷ yn aml iawn gan fy mod allan yn rhedeg neu ar wyneb graig yn y mynyddoedd neu’n padlo i lawr rhaeadr.

Pam gwnaethoch chi benderfynu gwirfoddoli fel Arweinydd Rhedeg?

Dwi wastad wedi mwynhau rhedeg ac annog pobl i ddechrau rhedeg. Mae natur syml rhedeg yn golygu ei bod yn gamp sy’n agored i bawb, ym mhob man. Trwy ddod yn Arweinydd Rhedeg dwi’n edrych ymlaen i rannu fy nghariad at redeg a gobeithio y byddaf yn gallu perswadio mwy o bobl i fagu diddordeb mewn mwynhau’r awyr agored a rhedeg.

Hoff le i redeg?

Dwi’n hoffi rhedeg lle nad oes gennyf syniad ble ydw i ac rwyf ar goll yn llwyr, i lawr allt yn ddelfrydol.

Oes gennych uchelgais yn ymwneud â rhedeg?

Hoffwn redeg dros 100 milltir mewn marathon ultra 24 awr, a pham lai! Yn ogystal â cheisio mynd allan i redeg yn y mynyddoedd cymaint â phosibl tra fy mod yn gallu gwneud hynny.

 
Arweinwyr Rhedeg yng Nghastell Penrhyn
Arweinwyr Rhedeg yn edrych i fyny ar Gastell Penrhyn
Arweinwyr Rhedeg yng Nghastell Penrhyn

 

Ar ôl rhedeg …Coffi a chacen neu de a bisgedi?

Dim un, fedrwch chi ddim curo lolipop rhew ar ôl rhedeg.

Beth sydd o dan eich gwely?

Y gwrthwyneb llwyr i Emma (Arweinydd Rhedeg arall), dwi’n fyfyriwr ac mae popeth sydd gen i yn cuddio o dan fy ngwely!

Gan eich bod bellach yn gwybod mwy am Dean gallwch ymuno ag ef a dod yn ffit yn 2016 yn ein Grŵp Rhedeg i Ddechreuwyr.