Dewch i gyfarfod ein Harweinwyr Rhedeg: Emma Ralph

Run Leader, Penrhyn Castle

Proffil
Emma Ralph - Run Leader

Dewch i gyfarfod Emma Ralph, un o’n Harweinwyr Rhedeg hyfforddedig. Bydd Emma yn arwain ein Grwpiau Rhedeg i Ddechreuwyr yn 2016 ac er mwyn dod i’w hadnabod yn well, fe wnaethom benderfynu ei holi!

" Fe wnes i ddechrau rhedeg ar ôl i mi ddathlu fy mhen-blwydd yn 30. Roeddwn am ddod yn ffit a newid fy ffordd o fyw gan fy mod yn bwyta, smygu ac yfed llawer gormod!"
- Emma Ralph, Arweinydd Rhedeg – Grŵp Rhedeg i Ddechreuwyr

 

Dywedwch fwy am Emma...

Dwi’n dod yn wreiddiol o Ogledd Cymru a dwi newydd ddychwelyd yma ar ôl byw i ffwrdd am yr 20 mlynedd ddiwethaf.
 
Fe wnes i ddechrau rhedeg ar ôl i mi ddathlu fy mhen-blwydd yn 30, roeddwn am ddod yn ffit a newid fy ffordd o fyw gan fy mod yn bwyta, smygu ac yfed llawer gormod.
 
10 mlynedd yn ddiweddarach, dwi’n dal i redeg ac yn caru fy ffordd o fyw newydd.
 

Pam gwnaethoch chi benderfynu gwirfoddoli fel Arweinydd Rhedeg?

Dwi’n gweithio wrth ddesg ar fy mhen fy hun drwy’r dydd ac yn croesawu unrhyw gyfle i fod yn yr awyr agored a chyfarfod pobl newydd. Dwi hefyd yn gobeithio y gallaf helpu ac ysbrydoli pobl i newid eu ffordd o fyw ac mae rhedeg yn ffordd wych o ddechrau.
 

Oes gennych hoff le i redeg?

Ar draeth neu wrth ymyl traeth. Mae rhedeg o Lanfairfechan i Gastell Penrhyn yn anhygoel, a dwi wrth fy modd yn dilyn llwybrau.
 
Arweinwyr Rhedeg Castell Penrhyn yn ymgyfarwyddo â’r cwrs
Rhedeg yng Nghastell Penrhyn

 

Oes gennych uchelgais yn ymwneud â rhedeg?

Dwi’n cymryd rhan mewn triathlons ‘sprint’ erbyn hyn, felly fy uchelgais yw 5k yn gynt. Hefyd, byddwn wrth fy modd yn rhedeg ar fynyddoedd, mae’n rhaid i mi drio wneud hynny eleni.
 

Ar ôl rhedeg …Coffi a chacen neu de a bisgedi?

Dwi wrth fy modd â chacennau, a dwi wedi bwyta llawer gormod yn ystod y gaeaf. Dwi’n meddwl y byddwn yn ddigon hapus i fyw ar gacennau pe bai hynny’n bosibl.
 

Beth sydd o dan eich gwely?

Dim. Dwi’n hynod o daclus ac yn casáu annibendod.