Dewch i gyfarfod ein Harweinwyr Rhedeg: Emma Ralph

Run Leader, Penrhyn Castle

Proffil
Emma Ralph - Run Leader

Dewch i gyfarfod Emma Ralph, un o’n Harweinwyr Rhedeg hyfforddedig. Bydd Emma yn arwain ein Grwpiau Rhedeg i Ddechreuwyr yn 2016 ac er mwyn dod i’w hadnabod yn well, fe wnaethom benderfynu ei holi!

" Fe wnes i ddechrau rhedeg ar ôl i mi ddathlu fy mhen-blwydd yn 30. Roeddwn am ddod yn ffit a newid fy ffordd o fyw gan fy mod yn bwyta, smygu ac yfed llawer gormod!"
- Emma Ralph, Arweinydd Rhedeg – Grŵp Rhedeg i Ddechreuwyr

 

Dywedwch fwy am Emma...

Dwi’n dod yn wreiddiol o Ogledd Cymru a dwi newydd ddychwelyd yma ar ôl byw i ffwrdd am yr 20 mlynedd ddiwethaf.
 
Fe wnes i ddechrau rhedeg ar ôl i mi ddathlu fy mhen-blwydd yn 30, roeddwn am ddod yn ffit a newid fy ffordd o fyw gan fy mod yn bwyta, smygu ac yfed llawer gormod.
 
10 mlynedd yn ddiweddarach, dwi’n dal i redeg ac yn caru fy ffordd o fyw newydd.
 

Pam gwnaethoch chi benderfynu gwirfoddoli fel Arweinydd Rhedeg?

Dwi’n gweithio wrth ddesg ar fy mhen fy hun drwy’r dydd ac yn croesawu unrhyw gyfle i fod yn yr awyr agored a chyfarfod pobl newydd. Dwi hefyd yn gobeithio y gallaf helpu ac ysbrydoli pobl i newid eu ffordd o fyw ac mae rhedeg yn ffordd wych o ddechrau.
 

Oes gennych hoff le i redeg?

Ar draeth neu wrth ymyl traeth. Mae rhedeg o Lanfairfechan i Gastell Penrhyn yn anhygoel, a dwi wrth fy modd yn dilyn llwybrau.
 
Arweinwyr Rhedeg Castell Penrhyn yn ymgyfarwyddo â’r cwrs
Rhedeg yng Nghastell Penrhyn
Arweinwyr Rhedeg Castell Penrhyn yn ymgyfarwyddo â’r cwrs

 

Oes gennych uchelgais yn ymwneud â rhedeg?

Dwi’n cymryd rhan mewn triathlons ‘sprint’ erbyn hyn, felly fy uchelgais yw 5k yn gynt. Hefyd, byddwn wrth fy modd yn rhedeg ar fynyddoedd, mae’n rhaid i mi drio wneud hynny eleni.
 

Ar ôl rhedeg …Coffi a chacen neu de a bisgedi?

Dwi wrth fy modd â chacennau, a dwi wedi bwyta llawer gormod yn ystod y gaeaf. Dwi’n meddwl y byddwn yn ddigon hapus i fyw ar gacennau pe bai hynny’n bosibl.
 

Beth sydd o dan eich gwely?

Dim. Dwi’n hynod o daclus ac yn casáu annibendod.