Bwyd a Diod

Bwyd blasus ym Mhlas Newydd, Ynys Môn

Does unman gwell i gynhesu ar ôl bod am dro yn yr awyr iach nag yn yr Hen Laethdy, sy’n lle clyd a braf i fwynhau tamaid i’w fwyta neu i siopa.

Bydd y siop a’r caffi yn yr Hen Laethdy ar agor dros y gaeaf. Mae yna dân sy’n llosgi pelenni pren yn y caffi sy’n ei wneud yn lle perffaith i gynhesu gyda mygiad o siocled poeth a chacen. Neu i’r rhai sy’n hoffi gwario dewch draw i’r siop sydd wedi’i ailwampio’n ddiweddar.

C’nesu wrth y tân

Fel mae’r enw’n ei awgrymu, Hen Laethdy oedd yr adeilad yma ers talwm ond mae wedi ei ailwneud i greu Siop, Canolfan Ymwelwyr a Chaffi clyd sy’n gweini byrbrydau, prydau ysgafn a diodydd poeth ac oer. Mae hefyd yn lle cyfleus i brynu danteithion i’ch picnic cyn mentro am dro gaeafol drwy’r gerddi.

Hoffi coffi

Wyddech chi? Dim ond coffi blend Barista arbennig yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol rydyn ni’n gynnig ac mae ein sgoniau a’n cacennau i gyd yn cael eu paratoi gan ein pobydd, Jimmy, ym Mhas Newydd.

Manteisiwch ar y cyfle i bori yn y siop
Ymwelydd yn pori yn siop yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
Manteisiwch ar y cyfle i bori yn y siop

Dewch i gael bargen

Nôl yn y Ganolfan Ymwelwyr gallwch fanteisio ar y cyfle i bori yn siop yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol sy’n gwerthu detholiad o anrhegion yr Ymddiriedolaeth yn ogystal â chynnyrch lleol a phlanhigion wedi eu tyfu gan ein garddwyr ni ein hunain.

Mae gennym i gynigion gwych a sesiynau blasu arbennig drwy gydol y flwyddyn hefyd. Holwch staff y siop am fwy o fanylion.
 

Amseroedd agor

17-31 Rhagfyr, 11am-3pm
Bob dydd heblaw Dydd Nadolig a Dydd Gŵyl San Steffan

1 Ionawr - 17 Chwefror, 11am-3pm
Penwythnosau'n unig