Dewch i fwynhau’r haf hwn ym Mhlas Newydd

Summer fun at Plas Newydd Summer Fair

Dewch i dreulio dyddiau hir yr haf ym Mhlas Newydd gyda chalendr llawn o ddigwyddiadau hwyliog.

Gall archwiliwyr bach gymryd rhan mewn sesiynau stori rhyngweithiol neu geisio wneud rhai o’r 50 peth ar eu rhestr yn ein digwyddiadau natur wythnosol.

Beth am chwarae golff Frizbee gyda mam a dad neu gael hwyl yn ein maes chwarae antur.

Gallwn gynnig gwledd o ddigwyddiadau i’r oedolion hefyd yr haf hwn. Dewch am dro drwy’r ardd yng nghwmni arbenigwr, gwyliwch Farchfilwyr Môn yn ymarfer – a thanio’r gynnau mawr, neu beth am ymlacio ar y lawnt a mwynhau hufen iâ.

50 peth yr haf hwn

Blodau haf ym Mhlas Newydd

Ffair haf

Ymunwch â ni ar gyfer y digwyddiad hwyliog blynyddol hwn. Stondinau, gemau a hwyl ffair haf traddodiadol.

Teithiau a sgyrsiau yn y gerddi

Theatr awyr agored ym Mhlas Newydd

Straeon dydd Mawrth: Berfa Wenna

Dewch i droedio rhwng y tiwlipiaid yng nghwmni Wenna a’i berfa i ddarganfod cyfrinachau garddwriaethol Plas Newydd. Perfformiad/sesiwn stori rhyngweithiol 25 munud o hyd sy’n cynnwys rhywfaint o gerdded yn y gerddi.

Children running down the hill at Plas Newydd

Plas Newydd: Antur i’r teulu

Mae digon i anturiaethwyr bach ei wneud ym Mhlas Newydd. Sgrialu o gwmpas ein parc chwarae, mwynhau picnic yn y tŷ coeden neu herio mam a dad i gêm o golff ffrisbi: ydy pawb yn barod am antur?!