Ffair Nadolig Plas Newydd (2016)

Mae ein ffair fwyd a chrefftau yn ôl ac mae’n well, ac yn fwy, nag erioed. Eleni mae’r digwyddiad wedi ei ymestyn dros bedwar diwrnod i’ch helpu i wneud y mwyaf o’r traddodiad blynyddol hwn.

Rhwng 2 a 5 Rhagfyr, bydd Plas Newydd unwaith eto’n llenwi ei stafelloedd gyda stondinau bwyd a chrefftau gan gynhyrchwyr lleol. Mae poblogrwydd y ffair wedi cynyddu dros y blynyddoedd diwethaf a’r niferoedd sy’n dod i’w mwynhau wedi codi hefyd. A fydd eleni ddim gwahanol hyd y gwelwn ni.

Y flwyddyn ddiwethaf (2015) fe wnaethon ni groesawu dros 3000 o ymwelwyr dros benwythnos y Ffair Nadolig, er gwaetha’r tywydd enbyd gawson ni diolch i storm Henry.

Eleni mae’r ffair wedi ei hymestyn i bedwar diwrnod, gan roi mwy o gyfle i bobl ddod o hyd i anrhegion Nadolig unigryw mewn lleoliad anhygoel, ac i warchod rhywfaint ar y tŷ a’i gasgliadau. 

" Fydda’ hi ddim yn Nadolig heb ffair Plas Newydd. Mae wedi dod yn draddodiad yn ein teulu ni – yn arwydd o gychwyn cyfnod dathlu’r ŵyl."
- Lisa Roberts, Ymwelydd Lleol

Yn ogystal â siopa am gynnyrch a chrefftau, fe allwch chi ymweld â’r cartref teuluol hanesyddol yma a mwynhau hud a lledrith y lle dros yr ŵyl. Neu beth am fynd i weld y gerddi gyda’u golygfeydd bendigedig dros y Fenai tuag at fynyddoedd Eryri a’u copaon dan gap o eira.*

Y dyn yn y siwt goch

Mae Siôn Corn ei hun yn ymuno yn yr hwyl eto eleni. Ddydd Gwener, Sadwrn a Sul, mi gaiff y rhai bach ddod i’w weld yn yr Ystafell Octagon sydd wedi ei haddurno’n hyfryd o Nadoligaidd yn barod at eich ymweliad.

Popeth yn barod at y Dolig ym Mhlas Newydd, Ynys Môn
Sanau uwchben y grât ym Mhlas Newydd
Popeth yn barod at y Dolig ym Mhlas Newydd, Ynys Môn

I osgoi’r ciwiau ar y diwrnod archebwch eich ymweliad â Siôn Corn ymlaen llaw drwy ffonio 01248 714795

Os ydych chi wedi bod yn blant da, efallai y bydd yna anrheg arbennig i chi hefyd! (£5 i bob plentyn, gan gynnwys anrheg. Ddim yn cynnwys mynediad oedolyn i’r ffair - y manylion yn llawn yma)

Mae mynediad i’r Ffair Nadolig yn £1 i oedolion ac am ddim i blant ac aelodau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

*ni allwn roi sicrwydd y bydd eira