Gwanwyn ym Mhlas Newydd

Mae'r gwanwyn wedi cyrraedd a llond berfa o liw a gweithgareddau gyda fo. Helfeydd natur, Helfa Wyau Pasg Cadbury, gweithgareddau y goedwig a mwy.

Dyddiau Mercher yn y Coetir: 10, 17 & 24 Ebrill 2019

Helfa wyau Pasg Cadbury

Helfa wyau Pasg Cadbury

Mae anifeiliaid gwyllt Plas Newydd wedi bod yn gadael olion traed ym mhobman – nodwch pa anifeiliaid sydd wedi gadael y gwahanol olion er mwyn ennill gwobr siocled. £2 yr helfa