Nadolig teulu’r Anglesey

Dewch i Blas Newydd dros y Nadolig. Ewch am dro gaeafol o gwmpas y gerddi a chael golwg y tu mewn i’r tŷ, sydd wedi ei addurno’n arbennig ar gyfer Nadolig teuluol fel rhai teulu’r Marcwis.

Rhwng 17 a 30 Rhagfyr mae gennym ni anrheg arbennig i chi – rydyn ni’n agor rhai o’n stafelloedd ar y llawr gwaelod fydd wedi eu haddurno ar gyfer Nadolig teuluol. Mae hyn wedi’i gynnwys yn y pris mynediad arferol i ddod i weld y gerddi. 

Cymerwch gip ar yr Ystafell Octagon neu’r Stafell Frecwast wedi eu trimio fel basen nhw’n edrych ar fore Nadolig a’r teulu ar fin agor eu hanrhegion. Bydd y sanau’n crogi o’r silff ben tân, yr anrhegion dan y goeden a mins pei neu dri o gwmpas y lle!
 

Popeth yn barod at y Dolig ym Mhlas Newydd, Ynys Môn
Sanau uwchben y grât ym Mhlas Newydd
Popeth yn barod at y Dolig ym Mhlas Newydd, Ynys Môn

Mwynhewch dro iach o gwmpas y gerddi gyda’u golygfeydd gaeafol o gopa’r Glyderau, y Carneddau a mynyddoedd Eryri.

Ac os oes angen cynhesu arnoch chi ar ôl hynny, beth am droi nôl am yr Hen Laethdy am siocled poeth a sgon neu deisen cartref. 

  • Mae’r gerddi ar agor rhwng 11.00-15.00 a’r tŷ ar agor rhwng 11.00-14.30. (Nid yw’n cynnwys diwrnod Nadolig na dydd Gŵyl San Steffan.)