Plas Newydd: Cartref teuluol

Efallai fod Plas Newydd yn blasty gwych mewn lleoliad anhygoel ond roedd hefyd yn gartref teuluol yn llawn atgofion, hapusrwydd a hwyl. Yn 2016 fe fyddwn ni’n dechrau edrych yn agosach ar y teulu oedd yn byw ym Mhlas Newydd ac yn dod â’r cartref teuluol yma’n fyw unwaith eto.

Pan fo ymwelwyr yn dod i Blas Newydd, nid yr adeilad gwych a’r celf cain yw’r unig beth sy’n eu cyfareddu, ond hefyd y teulu oedd yn byw yma ac a wnaeth y tŷ yma’n gartref teuluol cyfforddus.

Mae pob ystafell yn y tŷ yn llawn atgofion melys a straeon cynnes am fywyd teulu. Yn 2016 fe fyddwn ni’n dechrau ar daith i ailddarganfod y straeon yma gan ddefnyddio lluniau teuluol a lluniau o hen ffilmiau cine i ddod â nhw’n fyw.

Gan ddechrau gyda Henry, Shirley a’u plant, mi fydd pob ystafell yn eich cyflwyno chi i fywyd y teulu ym Mhlas Newydd.

Dewch i gwrdd â’r teulu

Dathlu stori Henry a Shirley, 7fed Ardalydd ac Ardalyddes Môn.

Y 7fed Marcwis yn cerdded ar y gromlech y tu allan i Blas Newydd
Y 7fed Marcwis yn cerdded ar y gromlech y tu allan i Blas Newydd
Y 7fed Marcwis yn cerdded ar y gromlech y tu allan i Blas Newydd

Henry oedd yr Ardalydd cyntaf i gael ei eni ym Mhlas Newydd a byw ei fywyd i gyd yma fel ei brif gartref teuluol.

Ganwyd Henry yn 1922 yn frawd bach i bum chwaer hŷn. Fo etifeddodd Blas Newydd ac yn 1947 daeth yn 7fed Ardalydd Môn.

Fe fyddai Henry a’i chwiorydd yn chwarae ping pong a chreu eu ffilmiau eu hunain yn y plasty a hyd yn oed yn mynd ar eu beiciau o gwmpas yr Ystafell Gerddoriaeth a’r Neuadd Gothig. Roedd chwaer Henry, Rose, yn dal i lithro lawr canllaw’r grisiau yng Nghyntedd y Grisiau pan oedd hi yn ei 80au!

Roedd Shirley yn weithgar iawn yn y gymuned leol ac mewn cymdeithasau rhyngwladol
Shirley wrth ei desg
Roedd Shirley yn weithgar iawn yn y gymuned leol ac mewn cymdeithasau rhyngwladol

Mae Shirley yn ieithydd gwych ac wedi ymddiddori erioed yn hanes a diwylliant Rwsia fel y gwelwch o’r llyfrau sydd wrth ochr ei gwely yn y llofft. Mae wedi ymweld â’r Undeb Sofietaidd sawl gwaith.

Roedd Shirley yn arweinydd Sefydliad y Merched, Comisiynydd Brenhinol, Cadeirydd y Pwyllgor Cwynion Darlledu ac yn aelod blaengar o Gyngor Celfyddydau Cymru, Ymddiriedolaeth Ddinesig Cymru a llawer o fudiadau eraill.

Cyfarfu Henry a Shirley am y tro cyntaf ar ôl yr Ail Ryfel Byd. Ar ôl astudio yn yr Unol Daleithiau roedd yn gweithio fel Ysgrifennydd Personol i’r Swyddfa Dramor a’r Gymanwlad yn ystod y Rhyfel.

Alex a chi’r teulu yn y stafell frecwast
Alex a chi’r teulu yn y stafell frecwast
Alex a chi’r teulu yn y stafell frecwast

Mae cymaint o straeon, y dasg fwyaf yw dewis pa rai i’w dweud. Mae pob ystafell wedi chwarae rhan arbennig ym mywyd y teulu.

Fel mae’r enw’n ei awgrymu, roedd y teulu’n cael eu brecwast yn yr Ystafell Frecwast.
I stopio cŵn y teulu rhag dwyn y selsig, roedd y bwyd yn cael ei adael gyda gorchudd drosto ar y silff ar y bwrdd sgwâr ar yr ochr.

Roedd Henry yn enwog am fethu â chadw ei draed yn llonydd ble bynnag roedd yn eistedd i fwyta. Fel y gwelwch yma, roedd yn symud ei draed gymaint fe wisgodd y carped o dan ei set wrth y bwrdd.

I wybod mwy am y teulu gallwch ymweld â Phlas Newydd saith diwrnod yr wythnos yn 2016 a dod gyda ni ar daith i ddathlu bywyd teuluol yn y cartref hynod yma.

Oes gennych chi straeon am y teulu ym Mhlas Newydd i’w rhannu? Cysylltwch â ni a gadewch i ni wybod beth ydyn nhw.