Rhodd rhoi - banc bwyd Nadolig Plas Newydd

Hampers filled with food donations at our Visitor Centre

Helpwch ni i helpu eraill a rhannu ychydig o ysbryd yr ŵyl drwy gyfrannu at ein hamperi banc bwyd Nadolig yn ein Canolfan Ymwelwyr – Mewn partneriaeth gydag Ymddiriedolaeth Trussell.

Eleni, rydyn ni wedi ymuno gydag Ymddiriedolaeth Trussell i ddod â’r Nadolig i’n cymuned leol. Drwy ymuno â ni a chyfrannu at Fanc Bwyd Ynys Môn, byddwch yn sicrhau bod bwyd Nadolig a chymorth ar gael i bawb dros dymor yr ŵyl.

Mae gan Ymddiriedolaeth Trussell rwydwaith o 37 banc bwyd yng Nghymru ac mae’n dosbarthu parseli bwyd i bobl sydd mewn angen, a gyfeiriwyd at y banciau bwyd gan asiantaethau lleol.

Gallwch alw heibio unrhyw bryd yn ystod yr oriau agor arferol i adael eich cyfraniadau yn y Ganolfan Ymwelwyr; hyd yn oed os nad oes gennych amser i ymweld â ni, gallwch bicio draw i ddweud helo a chyfrannu at ein casgliad.

Byddwn wedi paratoi hamperi Nadolig arbennig i dderbyn eich cyfraniadau. Rydyn ni’n edrych ymlaen i dderbyn y canlynol:

  • Llaeth/Sudd Ffrwythau UHT a diod ffrwythau

  • Coffi parod

  • Siwgr

  • Ffrwythau, cig a llysiau tin, yn cynnwys tiwna

  • Tatws tin a parod

  • Bocsys o fisgedi/siocledi amrywiol/melysion

  • Byrbrydau sawrus a creision

  • Jam a sawsiau

  • Pwdin reis tin a cwstard

  • Pethau ymolchi/papur toiled a gegin

Ymunwch â ni i rannu ychydig o ysbryd y Nadolig dros dymor yr ŵyl eleni.