Stydi Arglwydd Môn

Bydd un o’r ystafelloedd mwyaf diddorol ym Mhlas Newydd yn cael ei hagor am y tro cyntaf erioed i ymwelwyr eleni. Roedd stydi Arglwydd Môn yn cael ei defnyddio yn barhaus gydol ei oes ac mae’n parhau i fod yn gynrychioliad ardderchog o’r dyn ei hun.

Bydd un o’r ystafelloedd mwyaf diddorol ym Mhlas Newydd yn cael ei hagor am y tro cyntaf erioed i ymwelwyr eleni.  Roedd stydi Arglwydd Môn yn cael ei defnyddio yn barhaus gydol ei oes ac mae’n parhau i fod yn gynrychioliad ardderchog o’r dyn ei hun.

Ystafell sydd wedi cael llawer o ddefnydd 

Treuliodd Henry Paget, 7fed Ardalydd Môn, nifer o oriau yn ei stydi ac rydym yn hynod lwcus fod yr ystafell yn union fel yr oedd ef wedi’i gadael hi.  Hyd yn oed os yw hi braidd yn anniben, mae’n llawn personoliaeth ac yn dangos ei ffordd unigryw iawn ef o weithio.

Er nad oeddem eisiau tacluso, roeddem eisiau gwybod beth yn union oedd yn yr ystafell.  Felly treuliodd y tîm cadwraeth fisoedd yn dogfennu cynnwys y stydi, yn cofnodi disgrifiad o bob eitem, eu lleoliad ac yn tynnu llun o bopeth.  Ni chafodd dim ei hepgor, dim hyd yn oed y clipiau papur. 

Gwaith Arglwydd Môn 

Yn y stydi y gwnaeth y 7fed Ardalydd y gwaith ymchwil a’r rhan fwyaf o’r ysgrifennu ar gyfer ei lyfr am Ardalydd Cyntaf Môn ‘One Leg: The Life and Letters of Henry William Paget’.  Yno hefyd yr aeth ati i ysgrifennu ei hanes 8 cyfrol o’r Marchoglu Prydeinig. 

Gweld, clywed… ac arogli 

Rydym eisiau i’r ymwelwyr brofi’r stydi yn union fel yr oedd wedi cael ei gadael gan y 7fed Ardalydd.  Gobeithiwn ychwanegu at y profiad trwy chware hoff gerddoriaeth glasurol Arglwydd Môn a hyd yn oed ychwanegu arogleuon penodol, megis mwg ei sigâr oedd yn nodweddiadol iawn ohono, er mwyn rhoi’r argraff mai newydd adael yr ystafell mae ef.