Dewch i fwynhau’r Pasg ym Mhlas Newydd

Ymunwch â ni i fwynhau Pasg llawn hwyl: cyfle i fwynhau sgyrsiau, crefftau, teithiau cerdded, hela trychfilod, gwylio adar, chwilio am wiwerod ac wrth gwrs ... digonedd o siocled!

Plant yn rhedeg lawr y bryn ym Mhlas Newydd

Helfa wyau Cadbury

Mae bwni’r Pasg wedi sboncio dros afon Menai i weld ei ffrind y Wiwer Goch ym Mhlas Newydd. Ond nid yw’n gallu dod o hyd iddo. Dilynwch y cliwiau i’w helpu i ddod o hyd i’w ffrind ac efallai y bydd gwobr siocled yn aros amdanoch.

Hela chwilod ym Mhlas Newydd

50 o bethau: Trychfilod bach a'u ffrindiau

Dewch i ddysgu am y pryfetach sy’n byw o’n cwmpas drwy gymryd rhan mewn helfa trychfilod, archwilio tu mewn i goeden ac adeiladu eich ‘gwesty trychfilod’ eich hun i fynd adref gyda chi.

Gwiwerod coch yn bwydo ym Mhlas Newydd

Hwyl gyda’r wiwerod coch

Ymunwch â’r ymddiriedolaeth Gwiwerod Coch ym Mhlas Newydd dros benwythnos y Pasg i fwynhau gemau, gweithgareddau, crefftau, teithiau cerdded a sgyrsiau am wiwerod (codir tâl bychan am y crefftau).

Cwtiad y traeth ar y draethlin

50 o bethau: Wyau a chân yr adar yn y Pasg

Dewch i groesawu’r gwanwyn ac ymuno â ni ar daith dywys i weld adar, canu fel adar a rhoi cynnig ar wneud eich offeryn cerdd eich hun.

Lady Caroline yn siarad i ymwelwyr amdan baentiad Whistler.

Whistler: Y bobl y tu ôl i’r paentiad

Gadewch i’n perfformwyr theatrig eich arwain drwy’r straeon hudol y tu ôl i baentiad enwog Rex Whistler.