Hwyl Haf ym Mhlas Newydd

Daeth yr haf ac mae llu o weithgareddau awyr-agored, hwyliog ar gyfer y teulu cyfan wedi’u trefnu mewn erwau o dir coediog a llecynnau glas ym Mhlas Newydd, Ynys Môn. Dewch allan i chwarae ynghanol harddwch glan y Fenai – y llecyn delfrydol i gynllunio antur nesaf yr haf.

Plant yn ymarfer eu holwynion troi ar y lawnt ym Mhlas Newydd

Dewch allan i chwarae

Does dim lle gwell i ‘ddod allan i chwarae’ na gerddi a choetir Plas Newydd. Trwy gydol gwyliau’r haf, rydym yn annog teuluoedd i gymryd rhan mewn gweithgareddau, crwydro’r gerddi a darganfod byd natur. Dilynwch y saethau i fynd am dro 1km a mwynhau gweithgareddau hwyliog ar y ffordd. Cewch ymestyn yn uchel i gyffwrdd â’r rhubanau yn y coed, symud fel eich hoff anifail a cheisio cadw’ch cydbwysedd. Cofiwch dynnu llun ar y podiwm ar y diwedd.

Teulu yn mwynhau gêm o golff Ffrisbi yn goedwig yr Hen Laethdy ym Mhlas Newydd

Ffansi gêm o golff Ffrisbi?

Heriwch y teulu a dangos sut mae chwarae golff Ffrisbi! Fedrwch chi feistroli ein cwrs golff Ffrisbi? Taflwch y ffrisbi a cheisio’i gael i lanio yn y fasged – dydi hi ddim mor hawdd ag y mae’n swnio! Ar agor bob dydd. Cewch ddod a Ffrisbi eich hun o gartref neu mae 'na rhai i brynu o'r siop yr Hen Laethdy (Codir tâl mynediad arferol, am ddim i aelodau.)

Hogan ifanc yn rhedeg i fyny grisiau cerrig i'r Ardd Teras

50 peth ym Mhlas Newydd.

Galw ar bob anturiaethwr ifanc! Ydych chi'n barod i roi cynnig ar 50 o'r pethau mwyaf gwyllt, hwyliog a chyffrous i'w gwneud yn yr awyr agored?

Maes chwarae antur Coed y Llaethdy ym Mhlas Newydd

Antur amdani yng Nghoed y Llaethdy

Pontydd rhaff peryglus dros ddyfroedd llawn crocodeilod, campfa i Ninjas neu gartref Cymreig Tarzan - Mae ein lle chwarae antur wedi bod yn lawer o bethau i lawer o blant bach â dychymyg mawr dros y blynyddoedd. Fe gân nhw ryddid i chwarae’n rhydd yng nghoedwig hudolus yr Hen Laethdy. Haf yma, cymerwch eich amser neu fynd mor gyflym â phosib wrth i'r eiliadau a’r munudau fynd heibio wrth neu'r sialens ‘Gwylio’r cloc’.

Teulu yn mwynhau picnic ar y lawnt.

Picnic ym Mhlas Newydd

Mae digonedd o lecynnau glas ym Mhlas Newydd sy’n fannau delfrydol i fwynhau picnic. Cofiwch roi’ch sbwriel yn y biniau yng Nghowt yr Ystafell Haul neu ger y Ganolfan Ymwelwyr cyn gadael. Os nad oes gennych ’fynedd paratoi picnic cyn dod, mae dewis o frechdanau, byrbrydau a diodydd yng Nghiosg yr Ystafell Haul (11am-4pm) ac yng Nghaffi’r Hen Laethdy (10.30am-4.30pm) ac maent yn agored bob dydd. Perffaith ar gyfer cinio bach ‘al fresco’ ar y lawnt!