Hwyl hanner tymor i'r teulu (Chwefror 2018)

Gwisgwch eich 'sgidiau glaw a dewch allan i'r awyr agored. Mae yna llond berfa o weithgareddau yma hanner tymor eleni - boed glaw neu hindda!

Muddy feet at Plas Newydd

Wythnos fawr fwdlyd 2018

Ymunwch â chriw Elfennau Gwyllt ar gyfer pedwar diwrnod o weithgareddau mwdlyd. Cofiwch dod a lliain ac ella dillad sbar - mwyaf y llanast mwyaf yr hwyl!

Gwiwerod coch yn bwydo ym Mhlas Newydd

Hwyl gyda’r wiwerod coch

Ymunwch â’r ymddiriedolaeth Gwiwerod Coch ym Mhlas Newydd dros benwythnos y Pasg i fwynhau gemau, gweithgareddau, crefftau, teithiau cerdded a sgyrsiau am wiwerod (codir tâl bychan am y crefftau).

Our red squirrel ranger

Red Squirrel walks and talks

Join our NEW Red Squirrel Rangers for a walk around the garden and find out more about Plas Newydd's resident reds.