Hwyl gwyliau hanner tymor Chwefror ym Mhlas Newydd (2019)

Gwisgwch eich welis a manteisio i’r eithaf ar yr awyr iach dros wyliau hanner tymor Chwefror ym Mhlas Newydd - boed law neu hindda.

Children make a willow fence at Plas Newydd

Mwynhau yn y mwd!

Byddwn ni’n llawen yn y llaid dros y gwyliau hanner tymor - gorau oll pa fwyaf mwdlyd! Cewch fwynhau yn y llaid a’r llaca gyda thîm Elfennau Gwyllt ym mis Chwefror.

Gwiwerod coch yn bwydo ym Mhlas Newydd

Mynd am dro a sgwrsio am Wiwerod Coch

Ymunwch â’n Ceidwaid Gwiwerod Coch i fynd am dro o gwmpas yr ardd a dysgu mwy am gyfeillion cochion Plas Newydd.

O dan y coed ym Mhlas Newydd

Llwybr qigong yn yr ardd

Cewch fod yn un â natur ar ein taith hunan-arweiniol gan werthfawrogi’r ardd hardd a’r mynyddoedd mawreddog.