Plas Newydd: Antur i’r teulu

Mae digon i anturiaethwyr bach ei wneud ym Mhlas Newydd. Sgrialu o gwmpas ein parc chwarae, mwynhau picnic yn y tŷ coeden neu herio mam a dad i gêm o golff ffrisbi: ydy pawb yn barod am antur?!

Maes chwarae antur Coed y Llaethdy ym Mhlas Newydd

Antur amdani yng Nghoed y Llaethdy

Pontydd rhaff peryglus dros ddyfroedd llawn crocodeilod, campfa i Ninjas neu gartref Cymreig Tarzan ... Mae ein lle chwarae antur wedi bod yn lawer o bethau i lawer o blant bach â dychymyg mawr dros y blynyddoedd. Fe gân nhw ryddid i chwarae’n rhydd yng nghoedwig hudolus yr Hen Laethdy.

Golff ffrisbi ym Mhlas Newydd

Ffansi gêm o golff ffrisbi?

Heriwch yr hen go’ a dangos sut mae chwarae! Fedrwch chi feistroli ein cwrs Golff Ffrisbi? Taflwch y ffrisbi a cheisio’i gael i lanio yn y fasged – dydi hi ddim mor hawdd ag y mae’n swnio. Ar agor bob dydd, codir tâl bychan am chwarae.

Y tŷ coeden ym Mhlas Newydd

Tŷ coeden pwy?

Cafodd y tŷ coeden ei adeiladu’n wreiddiol ar gyfer Lady Amelia, merch y 7fed Marcwis ond mae wedi ei ailadeiladu’n ddiweddar ac mae’n fwy ac yn well nag erioed. Yn ôl y sôn mae wedi bod yn gartref i dylwyth teg, môrladron ac ambell wiwer hyd yma – lle i adael i’ch dychymyg fynd yn drên!

Teulu’n cerdded drwy Blas Newydd
Llwybr cerdded

Dewch ar ein taith teulu 

Mae digon i gadw’r plant yn hapus ar y daith deuluol yma, gan gynnwys y tŷ coeden newydd a’r lle chwarae antur i blant.

Plant yn mwynhau byd natur ym Mhlas Newydd

50 peth i wneud cyn rydych yn 11 ¾

Torchwch eich llewys i weld sawl peth allwch ei dicio oddi ar y rhestr ddiweddaraf newydd. Gallwch gasglu eich llyfr lloffion o’r ganolfan groeso i ymwelwyr a dechrau arni.... ewch amdani!