Taith gerdded gylchol Cemlyn a Llanrhwydrus

Llwybr cerdded

Taith gerdded dair milltir hollol gyfareddol. Os byddwch mewn pryd, gallwch weld yr haul ym machlud dros Fôr Iwerddon.

Mae yma olion cyn-hanesyddol yn ogystal ag atgofion o lwyddiant dynol mwy diweddar a chofebion o golled. Sylwch: Mae maes parcio Bryn Aber a’r bont sy’n arwain drosodd at Esgair Gemlyn yn dueddol o gael eu gorlifo. Edrychwch/Holwch i weld pryd mae’n benllanw cyn ymweld.

Placeholder Image

Map

Map route for Cemlyn and Llanrhwydrus circular walk

Dechrau:

Maes parcio Bryn Aber, cyfeirnod grid SH329936

1

O’r maes parcio, cerddwch heibio’r gofeb ac at y pentir.

2

Trowch i’r chwith drwy’r giât fochyn, ac yna gallwch un ai ddilyn llwybr yr arfordir neu gerdded ar hyd y traeth. Efallai y gwelwch chi forloi llwyd wedi halio ar Graig yr Iwrch, yr ynys greigiog ar y dde.

3

Mwynhewch y golygfeydd gwych o’r môr wrth i chi gerdded ar hyd yr arfordir. Os oes gennych chi amser, mae’n werth dargyfeirio ychydig a mynd i weld Eglwys Llanrhwydrus. Yr adeilad bychan, cyfareddol hwn yw un o’r mannau ysbrydol hynaf ym Môn ac mae’r eglwys yn un o’r rhai prin o’r cyfnod cyn y diwygiad Protestannaidd.

Darllen mwy

4

Wrth i chi gyrraedd bae bychan Henborth cofiwch chwilio am ddrymlin Henborth, craig ar ffurf morfil ar y traeth. Trowch i’r chwith drwy’r giât fochyn.

Darllen mwy

5

Cerddwch ymlaen drwy’r giât fochyn at yr Hen Felin a chroesi’r bont. Trowch i’r chwith i’r lôn fechan a cherdded yn ôl at Fae Cemlyn a’r Warchodfa Natur Genedlaethol yng nghysgod crib o ro.

6

Ar ôl mynd heibio Fronddu, trowch i’r chwith i fyny’r lôn. Byddwch yn mynd heibio i lagŵn Cemlyn, a grëwyd gan y Capten Vivian Hewitt o Fryn Aber yn y 1930au.

Darllen mwy

7

Dilynwch y lôn dros y sarn ac yn ôl i’r maes parcio. Edrychwch dros y lagŵn: yn yr haf mae mwy na 1,000 o forwenoliaid yn nythu ar yr ynysoedd ar y lagŵn ac yn y gaeaf mae’n hafan i sawl math o adar dŵr.

Diwedd:

Maes parcio Bryn Aber, cyfeirnod grid SH329936

Rydych wedi cyrraedd

Yn dilyn y daith ar ffôn symudol neu dabled? Rhannwch eich profiad.

Taith gerdded gylchol Cemlyn a Llanrhwydrus

Tirwedd

Cau

Tir anwastad, giatiau mochyn, llwybr ar y traeth neu’r glannau.  Yn ôl ar ffordd wledig.

Mae croeso i gŵn ar dennyn.

Taith gerdded gylchol Cemlyn a Llanrhwydrus

Cysylltwch â ni

Cau
Taith gerdded gylchol Cemlyn a Llanrhwydrus

Sut i gyrraedd yma

Cau
Cyfeiriad
Cemlyn, Anglesey
Ar drên

Gorsaf drenau yng Nghaergybi 12 milltir (19km). gweler Traveline-Cymru

Ar y ffordd

A5025 o’r Fali, dilyn yr arwydd i Warchodfa Natur Genedlaethol Cemlyn yn Nhregele (gyferbyn a Thafarn y Douglas).  Wrth gyrraedd Gwarchodfa Cemlyn, cymerwch yr ail dro i’r dde ac yna troi i’r dde eto, ar ôl mynd heibio adeiladau fferm, heibio gardd furiog Bryn Aber i’r maes parcio.  Côd Post LL67 0DY.

Ar fws

Mae’r bws o Amlwch i Dregele’n aros yn Nhregele (taith gerdded o 45 munud), gweler Traveline-Cymru

Ar feic

Mae’n agos iawn at  Llwybr 566 y  Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol

Taith gerdded gylchol Cemlyn a Llanrhwydrus

Cyfleusterau a mynediad

Cau
  • Siop, parcio, ystafell de a thoiledau ar gael ym Mhlas Newydd (LL61 6DQ)
  • Croeso i gŵn ar dennyn