Digwyddiadau  Plas yn Rhiw

Mae'r ardd, coetir, perllan, meysydd parcio, derbynfa ymwelwyr a thoiledau ym Mhlas yn Rhiw ar agor. Gofynnwn i bawb archebu eu hymweliad ymlaen llaw a chadwch at ddeddfwriaeth Covid-19 Llywodraeth Cymru bob amser. Bydd y tŷ yn parhau i fod ar gau am y tro. Mae'r ystafell de hefyd wedi ail-agor o dan rheolaeth newydd ar gyfer tecawê yn unig. Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu yn ôl. Archebwch eich ymweliad

The House at Plas yn Rhiw, Llyn Peninsula

Ymweld â Phlas yn Rhiw: yr hyn sydd angen i chi ei wybod 

Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu yn ôl. Darllenwch yr erthygl hon, i ddod o hyd i bopeth sydd angen i chi ei wybod am yr hyn sy'n agored a beth i'w ddisgwyl o'ch ymweliad.

Sorry, there are no upcoming events at this place.