Eiddo a steil y chwiorydd Keating

Mae personoliaeth y chwiorydd Keating yn treiddio drwy'r holl dŷ, yn union fel pe baen nhw yno o hyd. Dysgwch am steil a gweledigaeth unigryw y chwiorydd hyn wrth i elfennau o'u bywydau a’u cymeriadau ddod yn fyw drwy’r tŷ.

Cymeriad

Mae'r llyfrgell yn adlewyrchu diddordeb brwd y chwiorydd Keating mewn llenyddiaeth. Ymysg y gweithiau sy’n llechu yn y biwrô llyfrau Siôr III mae cyfrolau gan Syr Clough Williams-Ellis a beirdd fel R.S Thomas a Teresa Hooley.

Y tu hwnt i'r llyfrgell mae'r parlwr gydag amrywiaeth o ddodrefn sydd unwaith eto'n adlewyrchu chwaeth y chwiorydd. Y darnau harddaf o ddodrefn yma yw'r cabinetau o bren mahogani Iseldiraidd ac argaenwaith (‘marquetry’).

Yr ystafell wely felen

Symudodd y chwiorydd i Blas yn Rhiw tua adeg yr Ail Ryfel Byd. Yn yr ystafell wely felen wrth ochr y parlwr mae elfennau penodol sy'n adlewyrchu'r cyfnod hwn.

Ar y gwely mae cwilt clytwaith: mae hwn yn un o’r miloedd o gwiltiau a wnaed gan bobl Canada yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Anfonwyd nhw i Brydain gan Gymdeithas y Groes Goch Canada a'u rhoi i ysbytai, i filwyr, ac i deuluoedd oedd wedi colli eu cartrefi drwy fomiau.

Ystafell wely Honora

Yn 1939, teithiodd Honora ar long nwyddau i'r Dwyrain Pell. Yn ystod y 3 wythnos a dreuliodd yn Japan, cafodd amser i astudio technegau dwyreiniol mewn paentio ac ysgythru pren.

Adlewyrchir hyn yn ei chasgliad o dorluniau pren Japaneaidd, yn cynnwys un gan Hokusai. Mae'n amlwg drwy'r holl dŷ bod gan Honora lygad dda a thipyn o ddawn fel artist.Edrychwch ar ei llyfr braslunio yn y parlwr, ei phrint torlun pren o dirwedd Pen Llŷn a argraffwyd ar gyfer Cyngor Diogelu Cymru Wledig, a'r gwaith cynharach a wnaeth pan oedd yn astudio yn Ysgol Gelf Slade yn Llundain.

Y ffasiynau diweddaraf

Pan oedd y chwiorydd Keating yn ifanc roedden nhw’n byw yn Nottingham a Llundain, lle roedd y ffasiynau ar y pryd yn cynnwys y steil ysgwyddau llydain (wedi'u padio), llewys pwff, cotiau ffwr, hetiau a dillad blodeuog.

Roedd gan y chwiorydd Keating lygad am ffasiwn: roedd côt ffwr gan y dair ohonyn nhw.
Cot yn Plas yn Rhiw, Penrhyn Llŷn
Roedd gan y chwiorydd Keating lygad am ffasiwn: roedd côt ffwr gan y dair ohonyn nhw.

Roedd gan y chwiorydd ddigon i'w ddangos o'r cyfnod hwnnw yn eu cypyrddau dillad, ac rydym yn ffodus bod y casgliad cyfan wedi trosglwyddo i’n gofal.

Yn ystafelloedd pob un o'r chwiorydd fe welwch eu casgliadau o gotiau ffwr yn hongian, ynghyd â'u menig a'u hetiau hardd sydd wedi eu gosod ar y gwelyau.

Yng nghwpwrdd dillad Honora, mae amrywiaeth o ffrogiau mewn gwahanol liwiau, a rhai gyda brodwaith edau aur a phletiadau cain. Bron iawn y gallech eu gwisgo heddiw.

Gwisg ar gyfer digwyddiad min-nos ; sgert lwrecs aur a bodis lês metelig cain gyda motiffau dail wedi gosod arno.
Gwisg yn Plas yn Rhiw, Penrhyn Llŷn
Gwisg ar gyfer digwyddiad min-nos ; sgert lwrecs aur a bodis lês metelig cain gyda motiffau dail wedi gosod arno.