Penwythnos Nadoligaidd ym Mhlas yn Rhiw

Father Christmas and his elf at Plas yn Rhiw

Am un penwythnos yn unig, o 3 i 4 Rhagfyr, dewch a’ch teulu a’ch ffrindiau i ymuno â ni ym Mhlas yn Rhiw. Bydd y tŷ’n llawn hwyl yr ŵyl gyda llond trol o weithgareddau wedi eu paratoi.

Mae’r plasty yma o’r 17eg ganrif ym Mhen Llŷn yn cynnal dathliad Nadolig teuluol hen ffasiwn ym mis Rhagfyr. Wedi ei amgylchynu gan erddi hyfryd ac yn edrych allan ar y môr dyma’r lle perffaith i ddod i ddianc rhag prysurdeb y stryd fawr.

I deuluoedd

Am hanner dydd fydd teuluoedd yn hel wrth y goedlan ac yn canu hen gan draddodiadol Cymreig, yn galw am Siôn Corn i ddod lawr y bryn.

Yn draddodiadol mae Siôn Gorn wedi cyrraedd ar y ceffyl bonheddig, Dylan.  Eleni, gan fod Dylan wedi hongian ei bedolau ac wedi ymddeol, fydd Siôn Corn yn cyrraedd ar droed.

Fydd yn gwneud danfoniad arbennig ac yn galw ar ei “gynorthwywyr bach” i addurno coeden dymuniadau Plas yn Rhiw.

Bydd cyfle i gwrdd â Siôn Corn a’i goblynnod bach yn y gegin a fydd wedi ei addurno yn draddodiadol; fydd y plant da yn derbyn anrheg gan Siôn Corn i fynd adra gyda nhw.

Trwy gydol y dydd bydd digon o weithgareddau i’r teulu oll.  Bydd crefftau, peintio wyneb, gemau Nadoligaidd a thaith darganfyddiadau o gwmpas yr ardd.

Enjoy festive games at Plas yn Rhiw
Festive games at Plas yn Rhiw, Llyn Peninsula
Enjoy festive games at Plas yn Rhiw

I bawb


Mae’r Plas yn agor yn arbennig ar gyfer y digwyddiad yma ar 2 a 3 Rhagfyr, o 11am i 3pm. 

Dewch i weld yr hen dy yn adfywio ar gyfer y penwythnos Nadolig arbennig yma.  Bydd llawr gwaelod y tŷ wedi addurno yn y ffordd draddodiadol.

Bydd ein hystafell de glyd ar agor drwy’r dydd i’ch cadw’n gynnes a chysurus gyda diodydd poeth neu oer, dewis o gawl a brechdanau, mins peis a hoff gacen Battenberg y chwiorydd Keating ar werth.

Bydd y siop hefyd ar agor gyda’n dewis o anrhegion hyfryd o gasgliad yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.
 

Prisiau

£4 y plentyn (gan gynnwys anrheg gan Siôn Corn)

£2.50 i oedolion (gan gynnwys glasied o win cynnes)

Amseroedd agor ychwanegol dros y Gaeaf

Os yn chwilio am rywle i ddianc o’r strydoedd mawr byrlymus beth am daith o gwmpas yr ardd a phaned a chacen yn yr ystafell de.  Mi fydd yr ardd, yr ystafell de a’r siop ar agor bob penwythnos o 11 Tachwedd hyd at 10 o Ragfyr 11 yb hyd at 3.30 y p.  Mynediad i’r ardd - £2.60 yr oedolyn.

See the house decorated for Christmas
The house decorated at Plas yn Rhiw, Llyn Peninsula
See the house decorated for Christmas