Dewch i aros gyda ni ym Mhlas yn Rhiw

Mwynhewch holl drysorau Plas yn Rhiw drwy aros ar garreg y drws. Gallwch aros ym Mwthyn y Garddwr, Tan y Bwlch neu yn nhŷ Pant Rhiw. Mae’r ddau adeilad yn rhan o stad Plas yn Rhiw

Bwthyn Tan y Bwlch ym Mhlas yn Rhiw, Pen Llŷn

Bwthyn Tan y Bwlch

Mae Tan y Bwlch yn fwthyn croglofft Penllyn traddodiadol sy’n adeilad rhestredig Gradd II a adeiladwyd ar ddechrau’r bedwaredd ganrif ar bymtheg a’i adfer yn llawn gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Gyda’i du mewn heb ei newid bron dyma enghraifft brin o’i fath. Yn ogystal â nodweddion traddodiadol megis lle tân cil pentan, lloriau llechen, teil a phren a thrawstiau gwreiddiol y mae wedi’i ddodrefnu i gyd-fynd â’r cyfnod. Wedi’i leoli ar lethrau Mynydd Rhiw, ar Ystâd Plas yn Rhiw, saif y bwthyn yn un o leoliadau gorau Penrhyn Llŷn, gyda golygfeydd trawiadol o Borth Neigwl.

Bwthyn y garddwr ym Mhlas yn Rhiw

Bwthyn y Garddwr

Mae hwn yn fwthyn i gyn-arddwr, cyfagos i faenordy bach wedi’i leoli ar diroedd helaeth ym Mhenrhyn Llŷn. Gyda’i erddi addurnol, mae Plas yn Rhiw yn hawlio un o’r golygfeydd mwyaf trawiadol yng Nghymru ar hyd y traeth ym Mhorth Neigwl ac i’r de ar draws Fae Ceredigion. Mwynhewch y gerddi neu eisteddwch ar y teras a gwyliwch y machlud haul dros y bae. Mae ymwelwyr i’r bwthyn croesawgar hwn yn mwynhau rhyddid y gerddi drwy gydol y flwyddyn a’r tŷ pan fydd ar agor.

Pant Rhiw, ar stad Plas yn Rhiw, Pen Llŷn

Bwthyn Pant Rhiw

Ar gyfer y rhai hynny sy’n chwilio am y ddihangfa orau, y bwthyn hwn o’r 19eg ganrif yw’r dewis perffaith. Gadewch eich car a cherddwch lawr llwybr glaswelltog Bwthyn Pant Rhiw, ble mae’r golygfeydd syfrdanol ar draws Fae Porth Neigwl yn gwneud y daith yn un werth-chweil. Unwaith byddwch y tu mewn, mae’r bwthyn yn gyfforddus iawn ac mae yma olygfeydd hyfryd o bob ystafell ac o’r gerddi blaen ac ochr a’r patio. Mae Pant Rhiw yn rhan o ystâd Plas-yn-Rhiw, a gafodd ei adfer a’i roi i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol gan y chwiorydd Keating ac mae gan westeion y bwthyn fynediad am ddim at faenordy a gerddi Plas-yn-Rhiw.