Taith gerdded Plas y Rhiw a phentref Rhiw

Llwybr cerdded

Taith gerdded gymharol fyr ond eithaf heriol gyda golygfeydd arfordirol gwych a hanes diddorol. Ewch i fyny trwy goetir arfordirol i bentref Rhiw, gan ddilyn gwaelod mynydd Rhiw ac yn ôl i lawr i Blas yn Rhiw ar hyd lonydd gwledig.

Looking across Hell's Mouth Bay and Porth Neigwl towards Cilan in the distance

Map

Map with numbered walking route for walk at Plas yn Rhiw, Gwynedd

Dechrau:

Prif maes parcio Plas yn Rhiw, grid ref: SH237282

1

Trowch i'r chwith o faes parcio Plas yn Rhiw, i fyny'r ffordd serth tuag at Riw, gan edrych am yr ail arwydd glas Llwybr yr Arfordir ar eich chwith.

Darllen mwy
Sweeping bay of Porth Neigwl with some green grass in the foreground and calm blue sea and sky

2

Ewch trwy'r giât mochyn ar eich chwith gan ddilyn arwydd llwybr yr arfordir sy'n eich arwain i mewn i gae.

3

Dilynwch arwyddion llwybr yr arfordir sy'n eich arwain trwy ardal o goed brodorol a blannwyd yn ddiweddar ac i lawr tuag at Goed Garth o'ch blaen.

Darllen mwy
Wood pasture leading to small woodland at Coed Gath near Plas yn Rhiw, Gwynedd

4

Croeswch y bont bren i'r coetir, gan ddilyn y llwybr sy'n dringo i fyny'r llethr.

5

Mae giât mochyn yn eich arwain allan o'r coetir, ewch trwy'r giât hon a throwch i'r dde i barhau i ddilyn arwyddion llwybr yr arfordir i fyny'r llethr serth. Wrth arwydd llwybr yr arfordir nesaf trowch i'r dde gan ddilyn y wal gerrig i fyny'r llethr.

6

Wrth i’r llethr ddechrau lefelu trowch i’r dde yn dilyn ‘taith gerdded gylchol’ ac i fyny heibio Pant, bwthyn gwyliau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Exterior of Pant Rhiw Cottage, Pwllheli, Gwynedd

7

Ewch ymlaen i fyny'r bryn gan eich arwain trwy ddwy giât ar wahân ac i mewn i bentref Rhiw.

8

Wrth ail-ymuno â'r ffordd trowch i'r chwith, gan gerdded pellter byr heibio Capel Nebo ar eich chwith ac i fyny at y groesffordd yng nghanol y pentref.

9

Trowch i'r dde ar y groesffordd gan ddilyn yr arwydd am Sarn 3 ½ milltir.

10

Dilynwch y ffordd hon heibio rhes o dai, yr hen ysgol a neuadd y pentref ar eich chwith hyd at gyffordd ar gornel, gan droi i'r dde wrth yr arwydd glas sy'n darllen ‘Anaddas ar gyfer cerbydau llydan’

Darllen mwy

11

Dilynwch y ffordd hon am oddeutu 600 metr, nes i chi gyrraedd eglwys St Aelrhiws. Trowch i'r dde wrth y gyffordd o dan yr eglwys gyda blwch post coch arni.

Darllen mwy

12

Dilynwch y ffordd droellog i lawr, yn ôl i'r coed, heibio'r ystafell de a thuag at Blas yn Rhiw. Ewch ymlaen i lawr y ffordd i'r gyffordd a throwch i'r chwith i ddychwelyd i'r maes parcio. Cymerwch ofal wrth groesi'r briffordd.

Darllen mwy
The House at Plas yn Rhiw, Llyn Peninsula

Diwedd:

Prif maes parcio Plas yn Rhiw, grid ref: SH237282

Rydych wedi cyrraedd

Yn dilyn y daith ar ffôn symudol neu dabled? Rhannwch eich profiad.

Taith gerdded Plas y Rhiw a phentref Rhiw

Tirwedd

Cau

Mae'r llwybr yn cychwyn trwy ddilyn rhan o Lwybr Arfordir Cymru trwy borfa goed, ar hyd llwybr glaswellt a thir anwastad, a all fynd yn fwdlyd gyda rhai rhannau serth. Byddwch yn croesi dros bont droed bren ac yn pasio trwy sawl giât mochyn.

Mae gweddill y llwybr yn dilyn lonydd gwledig gyda tharmac ac mae hefyd yn cynnwys croesi ffordd brysurach ar sawl pwynt. Byddwch yn ymwybodol o'r traffig.

Taith gerdded Plas y Rhiw a phentref Rhiw

Sut i gyrraedd yma

Cau
Cyfeiriad
Prif maes parcio Plas yn Rhiw, grid ref: SH237282
Ar y ffordd

Dilynwch y B4413 o Bwllheli tuag at Aberdaron, gan ddilyn arwyddion brown ar gyfer Plas yn Rhiw.

Mae Plas yn Rhiw wedi'i leoli oddeutu 8 milltir cyn cyrraedd Aberdaron, ar y dde. Mae'r prif faes parcio ar y chwith (ar gornel cyn allt serth) gyda pharcio hygyrch ar y troad de nesaf ar gyfer Plas yn Rhiw.

Taith gerdded Plas y Rhiw a phentref Rhiw

Cyfleusterau a mynediad

Cau
  • Maes parcio Plas yn Rhiw
  • Toiledau ym Mlas yn Rhiw