Môr o greaduriaid newydd ym Mhorth y Swnt

Ivan Murray's seal sculpture on the beach at Aberdaron

I ddathlu Porth y Swnt yn troi yn dair oed, rydym yn awyddus i ddatblygu rhannau o'r ganolfan i ddatblygu profiad i'n hymwelwyr.

Yn Mis Medi buom yn chwilio am un neu fwy o artistiaid neu ddehonglwyr dyfeisgar i’n helpu i ychwanegu at brofiad yr ymwelwyr trwy ddehongli creadigol. Penodwyd cerflunydd lleol, Ivan Murray.

Tu ôl i’r llenni

Beth sydd gan ysgyfarnogod, llamhidyddion, brain coesgoch, hebogiaid tramor a morloi llwyd yng nghyffredin? Ydyn maent i gyd yn greaduriaid godidog ac maent i gyd yn byw ym Mhen Llŷn, ond hefyd, mae’r cerflunydd lleol talentog Ivan Murray wedi creu cerflun o bob rhywogaeth i’w arddangos ym Mhorth y Swnt.  

Ysgyfarnogod Ivan Murray yn Porth y Swnt
Ivan Murray's hare sculpture at Porth y Swnt
Ysgyfarnogod Ivan Murray yn Porth y Swnt

Gwaith clai wedi ei adeiladu o amgylch ffrâm fetel oedd cam cyntaf creu'r hebog, ysgyfarnog a’r bran coesgoch. Yna defnyddiwyd silicon i greu mowld gafodd ei lenwi gyda resin i greu’r siâp terfynol. Gan fod y morlo a’r llamhidydd dipyn mwy (y bwriad oedd creu cerfluniau maint cywir) defnyddiwyd techneg wahanol. Cafodd y siâp mewnol ei greu allan o bren i’r morlo a Styrofoam i’r llamhidydd ac yna roedd angen adeiladu haenau o resin ‘polyester’ gan ychwanegu pigment i liwio’r cerflun.

Byddwn yn parhau i weithio gyda Ivan dros y flwyddyn nesaf i ychwanegu darnau yn ymwneud hefo daeareg ac amaeth i’r profiad ym Mhorth y Swnt felly cadwch lygad allan.

Dysgwch fwy

Mae cynefinoedd Llyn llawn bywyd gwyllt ac ym Mhorth y Swnt rydym yn awyddus i dynnu sylw at hyn a’r gwaith cadwraeth cefn gwlad mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn ei wneud. Y gobaith ydi y bydd y cerfluniau a thaflen map yn ysbrydoli pawb i fynd allan i grwydro’r Penrhyn i chwilio am y rhywogaethau.

Beth sy’n gwneud Llŷn mor arbennig?