Amser siopa yng Nghastell Powis

Cwsmeriaid yn gweld be sydd ar gael yn siop Castell a Gardd Powis, Powys, Cymru.

Fe gewch chi’r anrheg perffaith i rywun arall neu rywbeth arbennig i chi eich hun i gofio’ch ymweliad am flynyddoedd i ddod yn un o ddwy siop y castell.

Siop yr Iard

Mae’r siop anrhegion yn yr iard, lle roedd offer y ceffylau’n cael eu cadw ers talwm, yn lle perffaith i ddod o hyd i rodd arbennig. Mae ’na rywbeth i bawb yma o gynnyrch arbennig yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol i fwydydd lleol, sgarffiau, gemwaith o aur Cymru, llyfrau, anrhegion wedi eu gwneud â llaw a llawer mwy.

Planhigion ar werth

Os yw’r terasau hardd a’r gerddi ffurfiol ysblennydd wedi eich ysbrydoli, piciwch draw i’n siop blanhigion i brynu rhywbeth i’w ychwanegu at eich gardd chi gartref.

Mae ein planhigion i gyd wedi eu tyfu mewn compost heb fawn yn ein planhigfa carbon-niwtral.

Unigryw i Bowis

Os ydych chi’n chwilio am rywbeth sydd ychydig bach yn wahanol, pam na phrynwch chi rywbeth sy’n unigryw i Gastell Powis?

Mae’r bragdy lleol, Monty’s, wedi ennill llawer o wobrau am ei ddiodydd ac wedi mynd ati i greu cwrw arbennig ar gyfer ein siop ni. Mae’n gwrw euraidd a blas hopys arno ac wedi ei enw’n ‘Clive’ er cof am gysylltiadau’r castell gyda Robert Clive o India. Coeliwch chi ni, mae’n blasu’n fendigedig!

Cwrw Clive – dim ond ar werth yng Nghastell a Gardd Powis
Cwrw ‘Clive o India’ ar werth yng Nghastell a Gardd Powis, Powys, Cymru.
Cwrw Clive – dim ond ar werth yng Nghastell a Gardd Powis

Mae cwmni Merrythought o Swydd Amwythig wedi bod yn gwneud tedi-bêrs traddodiadol o Loegr â llaw ers 1930. Gyda gofal mawr maen nhw wedi cynllunio’r arth Clive sy’n 12” ac wedi ei wneud o wlân mohair gyda chynllun trawiadol pabell Swltan Tipu ar ddefnydd ei bawennau. Arth angenrheidiol i unrhyw gasglwr tedi-bêrs!

Mae llawer o gynnyrch lleol eraill ar gael hefyd felly dewch draw i weld beth sydd yma heddiw.