‘Byddwch yn barod’ yng Nghastell Powis dros yr haf

Sgowtiaid yn ‘gwneud eu rhan’ i helpu ymdrechion Prydain yn y rhyfel

‘Byddwch yn barod’ i roi'ch sgiliau ar waith dros yr haf a chael gwybod a fyddech chi’n gallu gwneud eich rhan fel Sgowt yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

Sgowtiaid yn y Rhyfel Byd Cyntaf

 
Daeth niferoedd mawr o Sgowtiaid ymlaen i helpu ymdrechion Prydain yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Roeddent yn cyfrannu mewn llawer o wahanol ffyrdd, gan helpu i ryddhau dynion o’u swyddi fel y gallent ymuno â'r lluoedd arfog.
 
Ymhlith pethau eraill, buont yn helpu Gwylwyr y Glannau i batrolio’n glannau, yn medi cnydau, yn helpu mewn ysbytai a chartrefi ymadfer, yn cario negeseuon ar ran y llywodraeth, ac yn codi arian a oedd yn hanfodol ar gyfer gwasanaethau rheng flaen, fel cerbydau ambiwlans. 
 

‘Gwnewch eich rhan’ dros yr haf

 
Mynnwch lyfryn ‘Gwersyll Hyfforddi Castell Powis’ o Fynedfa’r Castell neu’r Caban yn yr Ardd dros yr haf a gwneud yr holl dasgau ynddo fel y cewch Sticer Sgowtio Powys.  
 
Bydd angen i chi roi prawf ar eich ffitrwydd ar gwrs antur y Lawnt Werdd, ac anfon neges at ffrind yn defnyddio baneri semaffor, ymarfer sgiliau cymorth cyntaf pwysig a dysgu am wahanol anifeiliaid a fu’n helpu gyda’r rhyfel.  
 

Beth sydd ar y gweill dros y penwythnos?

 
Dewch draw i’n Lawnt Fawr ar ddyddiau Sadwrn a Sul rhwng 30 Gorffennaf a 29 Awst a bydd ein harbenigwr yn eich tywys ar hyd y cwrs antur.
 
Bydd hefyd yn dangos pa fwyd oedd ar gael i filwyr wrth hyfforddi ac yn rhoi cyfle i chi brofi peth. Efallai y dysgwch chi syniadau da ar gyfer eich cegin eich hunan hyd yn oed.