Castell Powis: gyrwyr gwirfoddol gwych

Ein tîm brwd o yrwyr gwirfoddol

Ers 2011, mae ein car cwrteisi wedi helpu cannoedd o ymwelwyr i ddringo i fyny i’r castell a dod i lawr i'r gerddi. Yn awr, mae ein tîm brwd o yrwyr gwirfoddol yn chwilio am yrwyr newydd, cyfeillgar i ymuno â nhw.

Mae ein gyrwyr gwirfoddol yn gwneud ymweliad â’r lle arbennig hwn sy’n perthyn i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol hyd yn oed yn brafiach. Maen nhw’n croesawu pawb: pobl sy’n cael trafferth ymlwybro ar hyd y terasau, teuluoedd sy’n ymgodymu a phramiau a hyd yn oed bobl sydd am mochel rhag y glaw! Eu nod yw sicrhau bod pawb sy’n ymweld â Chastell Powis yn cael profiad gwych.

Rydyn ni’n chwilio am yrwyr gwirfoddol newydd i ymuno â’r tîm, yn enwedig ar ddyddiau Gwener a Sadwrn neu yn achlysurol. 

“Beth fyddai’n rhaid i mi ei wneud?”  meddech chi 

Y peth pwysicaf yw gwenu! Mae ein gyrwyr yn cynnig croeso cyfeillgar i’n holl ymwelwyr. Maen nhw yno bob amser i ateb cwestiynau neu gynnig help llaw. 

Dywedodd Gary Wann, un o’n gyrwyr gwirfoddol: “Mae’n deimlad braf iawn cael helpu pobl i grwydro’r safle, yn enwedig y rhai fyddai’n methu mynd i’r ardd pe na baen ni yno i roi lifft iddyn nhw. Rydyn ni’n gallu cario cadeiriau olwyn yn ein car.”

Sut mae cymryd rhan?

Os hoffech chi fod yn yrrwr gwirfoddol yng Nghastell Powis, neu holi am y gwaith, ffoniwch ni ar 01938 551929 (opsiwn 3) neu ebostiwch ni.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i’r tîm!