Cofio arwr y Rhyfel Byd Cyntaf yng Nghastell Powis

Ymddangosiad swyddogol cyntaf y Gwarchodlu Cymreig. Milwyr yn sefyll yn eu rhesi.

Drwy gydol 2016 fe fyddwn ni’n mynd ar drywydd stori’r Rhyfel Byd Cyntaf a Percy Clive, mab hynaf 4ydd Iarll Powis ac etifedd holl stadau’r teulu.

I nodi canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf bydd ein selerydd yn cael eu trawsnewid gydag ailgread o ffos a lloches filwrol o frwydr y Somme a bydd stori Percy yn dod yn fyw drwy gyfrwng ffilmiau archif a gwrthrychau o gyfnod y rhyfel.
 
Ganwyd Percy i fywyd o gyfoeth a braint. Gydag etifedd newydd roedd gobaith newydd i’r stad ac fe gafwyd dathlu mawr yn nhiroedd y teulu ym Mhowys a Swydd Amwythig ar ei enedigaeth. Ond rhoddwyd diwedd ar ei ddathliadau pen-blwydd yn 21 oed pan dorrodd y rhyfel yn 1914.

Ymunodd Percy â’r Gwarchodlu Cymreig oedd newydd ei sefydlu yn 1915 a gwasanaethodd fel swyddog yn y rhyfel. Cafodd ei hun ynghanol y brwydro trwm yn ail frwydr Ypres. Yna, yn yr ymosodiad ar Flers-Courcelette yn y Somme, cafodd ei anafu’n ddifrifol a’i gludo nôl i’r ysbyty yn Llundain. Ond bu farw’n ddiweddarach. Roedd yn 23 mlwydd oed.
 
Marwolaeth Percy yn 1916 oedd y gyntaf mewn cyfres o drychinebau teuluol a arweiniodd at drosglwyddo’r Castell i ofal yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn 1952.
 
Gallwch ddilyn stori Percy yma o 1 Mawrth tan 30 Medi 2016.
 
Os oes gennych chi gysylltiadau teuluol gyda stadau Powis, fe fydden ni wrth ein boddau’n clywed eich straeon rhyfel chi. Gallwch rannu’ch straeon gyda ni drwy anfon ebost neu ein ffonio ni ar 01938 551920.