Gwirfoddoli yng Nghastell Powis

Gwirfoddolwr yn arwain taith ac yn siarad gydag ymwelwyr yng Nghastell a Gardd Powis, Powys, Cymru

Ydych chi’n chwilio am ffyrdd difyr a chynhyrfus o dreulio’ch amser? Beth am wirfoddoli gyda ni?

Ydych chi eisiau ychwanegu at eich CV neu gwrdd â phobl eraill sydd â meddylfryd tebyg i chi? Mae gwirfoddoli yn ffordd wych o ymestyn eich gorwelion.

Gallwch chi benderfynu faint o amser i’w roi – unwaith yr wythnos, unwaith y mis, fel mae’r galw, fe fydden ni’n hapus i’ch croesawu i’r tîm.

Cyfleoedd cynhyrfus

O groesawu ymwelwyr, cynorthwyo gyda digwyddiadau, gyrru ymwelwyr sydd angen help neu chwarae offeryn, bydd gennym ni ryw gyfle fydd yn eich ysbrydoli.

Beth am ystyried un o’r swyddi cynhyrfus hyn:

  • Croesawydd i’r Castell – croesawu ein hymwelwyr a’u helpu i ddarganfod straeon rhyfeddol y castell a’n casgliadau.
  • Archwiliwr Hanes a Thrysorau – dewch i archwilio gorffennol Powis. Rhannwch y wybodaeth rydych chi’n ei chanfod gyda’n hymwelwyr drwy ein helpu i lunio rhaglen fywiog o sgyrsiau a theithiau.
  • Cerddor yn y Neuadd Ddawns – roedd ein neuadd ddawns yn arfer bod yn lle llawn cerddoriaeth a dawnsio. Os ydych chi’n chwarae unrhyw offeryn, dewch draw i’n helpu ni i ddod â’r ystafell yma’n fyw unwaith eto.
  • Cynorthwyydd Gwerthu – os ydych chi wrth eich bodd yn helpu pobl a gweld ein cwsmeriaid yn mynd gartref â gwên ar eu wynebau, yna gallai gwirfoddoli yn ein siopau fod yn ddechrau taith newydd ichi.
  • Gyrwyr – helpwch ni i wneud yn siŵr fod ein hymwelwyr i gyd yn teimlo eu bod yn cael profiad gwych a chroesawgar. Rydyn ni’n chwilio am yrwyr cyfeillgar a hwyliog i wirfoddoli i yrru’r gwasanaeth cludo o amgylch yr eiddo ar ddyddiau Mercher a Gwener.

Rydyn ni bob amser yn agored i awgrymiadau hefyd, felly os ydych chi’n chwilio am gyfle penodol, cysylltwch ac fe welwn ni beth allwn i ei wneud.

Peidiwch ag anghofio fod ’na hwyl i’w gael hefyd! Fel gwirfoddolwr fe fyddwch yn cael eich gwahodd ar lawer o dripiau ac i ddigwyddiadau cymdeithasol.

Sut ydw i’n dod yn rhan o hyn?

Anfonwch ebost aton ni ac fe gysylltwn ni nôl gyda mwy o wybodaeth am y cam nesaf cyn i chi ddod yn wirfoddolwr yng Nghastell a Gardd Powis.