Hwyl yr hydref ar gyfer y teulu yng Nghastell Powis

Boy is stoody in front of acer tree holding bright red leaves at Powis Castle and Garden, Wales

Wrth i’r hydref greu môr o liw ar draws yr ardd, gwisgwch yn gynnes a mwynhewch hwyl gyda’r teulu yng Nghastell Powis. Dysgwch beth sydd gennym ar y gweill i gadw eich anturwyr ifanc yn brysur yn ystod yr hydref hwn.

9 Hydref - 14 Tachwedd

Dysgwch fwy am ein coed a rhai o’r anifeiliaid sy’n byw ym Mhowis. Dysgwch am yr amrywiaeth o ffyngau wrth ddod o hyd i fadarch pren wedi’u cuddio o amgylch y Gwyllt, a dilynwch ein taith synhwyrol hydrefol. Wel, ewch amdani! Estynnwch y welis i weld faint o’r gweithgareddau diddorol i deuluoedd allwch chi eu cwblhau ym Mhowis yn ystod yr Hydref.


Archwilio’r hydref

Wrth i’r dyddiau fyrhau, dyma’r adeg berffaith i ddysgu popeth am yr harddwch naturiol o’n cwmpas. Ymollyngwch eich hun yn yr hydref a dilynwch ein taith synhwyrol drwy’r ardd a mwynhau popeth sy’n hardd am y tymor hwn.

Gwrandewch yn astud; pa synau ydych chi’n eu clywed yn y goedwig? Edrychwch ar ganopi’r coed; faint o liwiau hydrefol allwch chi ddod o hyd iddynt? Stampiwch eich traed; ydych chi’n gallu teimlo’r dail yn crensian o dan eich traed? Cymerwch anadl ddofn; persawr pa blanhigion ydych chi’n eu harogli?

Mae gennym amrywiaeth o weithgareddau hydrefol ar gyfer y teulu i’ch helpu chi ddysgu mwy am y tymhorau gwahanol.


Ffyngau diddorol

Gwisgwch yn gynnes a mwynhewch daith gerdded hamddenol drwy’r gwyllt wrth ddilyn ein taith ffyngau diddorol. Pa ffeithiau diddorol fyddwch chi’n eu dysgu? Faint o sbotiau allwch chi eu cyfrif ar y madarch pren lliwgar sydd wedi’u cuddio ar hyd y daith?


Gwneud ffrindiau newydd

Mwynhewch ein coed croesawgar a chwrdd â’r bywyd gwyllt sy’n byw o’u hamgylch nhw. 
Mae chwech o’n ffrindiau gorau sy’n byw yn y coed yn aros yn eiddgar i gwrdd â chi, yn ogystal â’r chwe chreadur sy’n mwynhau ymweld â’r ardd cymaint â chi. O blu a blew i risglau a changhennau, pa gyfrinachau y byddan nhw’n eu rhannu â chi?


Tynnwch hunlun o'r teulu

Dewch o hyd i’n ffrâm luniau enfawr a thynnwch lun gydag un o’n cefndiroedd hydrefol gorau, neu casglwch eich anwyliaid at ei gilydd a thynnu llun o bawb. Cofiwch rannu eich lluniau gyda ni ar ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol.

 

Taith bwmpen

23-31 Hydref 2021

Yn ystod hanner tymor yr Hydref eleni ewch ar helfa ar y terasau, o amgylch yr ardd ffurfiol ac yng nghysgod coed hanesyddol i ddod o hyd i’r pwmpenni Calan Gaeaf mawr a bach sydd wedi’u cuddio. Faint o bwmpenni allwch chi a’ch teulu ddod o hyd iddynt?

 

Dyma rydych angen ei wybod

Mae’r Ardd ar agor bob dydd rhwng 10am-4pm. Mae’r Castell ar agor rhwng 12 hanner dydd - 4pm (mynediad olaf 3.30pm). Efallai y bydd yn rhaid i chi giwio y tu allan i’r castell er mwyn cael mynd i mewn iddo yn ystod cyfnodau prysur.

Gellir rhoi seibiant i draed blinedig yng Nghaffi’r Iard, lle ceir amrywiaeth o ddiodydd cynnes hydrefol a danteithion rhwng 10am-4pm. 

I gael rhagor o wybodaeth, darllenwch ein herthygl 'Beth i’w ddisgwyl yn ystod eich ymweliad’: https://www.nationaltrust.org.uk/cy_gb/powis-castle-and-garden/features/ymweld--chastell-a-gardd-powis--beth-sydd-angen-i-chi-wybod