Camwch y tu hwnt i’r rhwystrau yng Nghastell Powis dros yr haf

A view of the gallery bedroom with white dust sheets covering some furniture

Camwch y tu hwnt i’r rhwystrau i nifer o’r ystafelloedd bach clyd sydd oddi ar yr Oriel Hir er mwyn gweld am y tro cyntaf sut roedd y castell yn arfer edrych yn ystod yr haf.

‘Y Tymor’

Ar droad yr 20fed ganrif, roedd yn gyffredin i’r byddigion adael eu plastai mawr yn y wlad rhwng Ebrill ac Awst a symud i’w tai tref, llai o faint, yn Llundain. Roedd y teulu Herbert o Gastell Powis yn eu plith.

Roeddent yn symud i Berkeley Square, Llundain, er mwyn mynd i achlysuron crand fel dawnsfeydd débutante, ciniawau gwadd, digwyddiadau elusennol ac achlysuron cyffrous ym myd y campau fel Ascot, Epsom a Wimbledon.

Tra oedd y teulu i ffwrdd, byddai’r staff a oedd yn dal yn y castell yn bwrw ati i lanhau’n drwyadl cyn ‘rhoi’r dodrefn yn eu gwely’ trwy daenu gorchuddion llwch gwyn trwchus drostynt – fel y gwnaed mewn plastai gwledig ledled Prydain.

Cyfrinachau i’w datgelu

Dros yr haf eleni, byddwn yn gorchuddio rhai darnau o ddodrefn mewn pedair ystafell ac felly cawn eich croesawu chi i weld plasty gwledig fel y byddai’n edrych yn yr haf ers talwm.

Rhwng mis Mehefin a mis Medi, cewch weld agweddau ar y castell nad oes ymwelwyr wedi'u gweld o'r blaen. Dewch i weld ffrâm wely o’r 17eg ganrif, wedi’i cherfio’n gywrain, yn Ystafell Walcot, yr ardal wisgo fach breifat yn ystafell wely’r Oriel a’r cerfiadau cain ar ddrws ystafell y Dug. 

Cofiwch chwilio am y cerfiadau cain ar ddrws Ystafell y Dug
Y cerfiadau cain ar ddrws Ystafell y Dug
Cofiwch chwilio am y cerfiadau cain ar ddrws Ystafell y Dug

Ac nid y tu mewn yn unig y mae rhyfeddodau i’w gweld. Wrth i chi gamu i’r ystafelloedd hyn, cofiwch fwynhau’r golygfeydd ysblennydd o’r ardd o ffenestri'r Ystafell Ymolchi Ffurfiol ac ystafell wely'r Dug. 

Efallai y dewch ar draws ein dehonglwyr, yn nillad y cyfnod, a fydd yn gallu sôn wrthych am y dasg o ‘roi’r castell yn ei wely’ a sut y byddai’r gwahanol weision yn helpu i wneud hyn.