Yr hydref yn yr ardd ym Mhowis

An autumnal view of the terraces below Powis Castle, Powys, Wales

Wrth i’r golau ddechrau pylu gyda’r nos, a’r ias oer ein cyrraedd, mae Powis yn paratoi i groesawu sioe orau’r flwyddyn gan fyd natur; yr hydref.

Wrth i’r haf droi yn hydref daw bywyd newydd yn ôl i’n gerddi wrth i’r gwyrddni droi yn wawr wych o goch, melyn, oren ac aur.  Wrth i’r arddangosfa odidog hon o liwiau ein cyrraedd, dyma’r amser delfrydol o’r flwyddyn i ddod i’n gweld.

Lliwiau tanbaid

Mae’r ardd yn fôr o liwiau. Ym mis Medi a Hydref y borderi yn y teras gwaelod sy’n dangos eu lliwiau i ni yn y llwyni blodau salvia, sedum ac aster ac ym mlodau glas tywyll yr aconite tal.

Daw llethrau isaf yr ardd yn fyw wrth i ddail y coed masarn ac acer dywynnu yn haul isel yr hydref gan daflu lliwiau llachar a thrawiadol o aur, oren a melyn.

" We have trees and plants from all over the world, so at any time from September to November you’ll find vibrant autumnal colour somewhere in our garden."
- David Swanton, Garden Operation Manager

Arogleuon y tymor

Nid dod â llu o bethau newydd i’w gweld yn unig mae’r hydref; wrth i chi grwydro’r ardd llenwch eich ffroenau gyda’r arogleuon sydd hefyd yn dod gyda’r tymor ac sy’n llenwi’r awyr.

Mwynhewch wynt melys ffrwythau aeddfed sy’n codi o’r coed afalau a gellyg sydd wedi eu dysgu’n gelfydd i dyfu yn yr Ardd Ffurfiol, ac aroglau siwgr llosg a charamel fydd yn tynnu dŵr i’ch dannedd, ddaw o’r coed Cercidiphyllum japonicum ar y terasau isaf.

Garddio yn y cymylau

Cadwch lygad yn agored am Dave, y Prif Arddwr, a’i dîm yn tocio’r coed ywen anferthol a’r perthi sy’n olygfa eiconig ym Mhowis. Mae eu gwylio nhw wrth eu gwaith, wedi eu codi 14 metr i fyny i’r awyr, yn dangos pa mor heriol y gall gwaith garddwr fod ar adegau.

Garddio eithafol yng Nghastell a Gardd Powis
Garddwr ar graen yn tocio’r gwrych ywen yn Castell a Gardd Powis, Powys, Cymru
Garddio eithafol yng Nghastell a Gardd Powis

Anghofiwch chi fyth mo’r profiad o weld ein gardd yn yr hydref. Cewch eich ysbrydoli gan liwiau cyfoethog sy’n dod â chynhesrwydd yn ôl i’r tir, a gan sŵn y dail yn crensian o dan eich traed.

Beth bynnag yw eich rheswm dros ddod yma, un ai ar gyfer un o ddigwyddiadau'r hydref neu ddim ond i fwynhau rhyfeddod ein lliwiau tymhorol, dyma’r amser i chi ymweld â ni.