Yr hydref yn yr ardd ym Mhowis

Lliwiau trawiadol yr hydref yng Nghastell Powis

Wrth i’r golau ddechrau pylu a’r aer yn oerach gyda’r nos, edmygwch liwiau trawiadol yr hydref wrth iddynt ymledu’n araf ar draws y terasau. Yn ein gardd ni, mae’r hydref yn dymor o olygfeydd gwirioneddol syfrdanol.

Wrth i’r haf droi’n hydref mae ein gardd yn dod yn fyw wrth i’r gwyrddni ffres ildio i goelcerth o liwiau coch, melyn, oren ac aur tanbaid. Gyda’r fath sioe o liwiau bendigedig, dyma amser gwych o’r flwyddyn i ymweld.

Lliwiau llachar

Mae reiat o liw yn aros i gael ei ddarganfod yn yr ardd o fis Medi i ddechrau mis Tachwedd.

Sylwch ar forder isaf y terasau yn dangos ei liwiau yn llawn penstemon, y callicarpa porffor, y briweg, y blodau Mihangel a’r bleidd-dag glas tywyll. Wrth i chi gerdded, gwrandewch ar y dail crin yn crensian o dan eich traed.

Mae’r olygfa eiconig o Gastell Powis yn odidog yn yr hydref
Golygfa hydrefol o’r terasau islaw Castell Powis, Powys, Cymru
Mae’r olygfa eiconig o Gastell Powis yn odidog yn yr hydref

Dewch i grwydro yn Y Gwyllt, coetir ffurfiol Powis, a mwynhewch eiliad o dawelwch wrth i chi edrych ar draws y Lawnt Fawr i fwynhau’r olygfa eiconig o’r castell. Mae’r olygfa yn fwy trawiadol nag arfer, diolch i’r cwyros, cotinus, coed masarn ac acer sy’n tywynnu yn aur, oren a melyn ar y llethr islaw.

Arogleuon y tymor

Mae’r hydref yn dod â llawer mwy na golygfeydd newydd i’r ardd; wrth i chi grwydro, anadlwch yr aer sy’n llawn arogleuon y tymor.

Awyr dywyll a lliwiau cryf tymhorol yn aros i gael eu darganfod yn yr hydref.
Golygfa o’r castell gyda gwawr goch yr hydref yn addurno bwa’r winwydden yn y blaen. Castell Powis, Cymru.
Awyr dywyll a lliwiau cryf tymhorol yn aros i gael eu darganfod yn yr hydref.

Mwynhewch yr arogl siwgr a charamel llosg hyfryd o’r Cercidiphyllum japonicum ar y Terasau Is a sawr melys y ffrwythau sy’n aeddfedu ar y coed ffrwyth a gyfeiriwyd mor ofalus.

Efallai y byddwch yn ddigon ffodus i weld rhai o’n hafalau ar werth ger Siop Goffi’r Ardd. Mae’r holl gyfraniadau yn cefnogi prosiectau cadwraethol yn ein gardd, gan helpu i gadw Powis yn arbennig am byth, i i bawb.

Garddio Eithafol

Cadwch lygad am y Prif Arddwr, Dave, a’i dîm wrth iddynt docio’r coed a gwrychoedd ywen enfawr sy’n olygfa mor eiconig yng Nghardd Powis. Mae eu gweld wrth eu gwaith, 14 metr yn yr awyr, yn dangos pa mor heriol gall swydd garddwr fod!

Os ydych yn ymweld â ni fwynhau un o’n digwyddiadau hydrefol neu er mwyn mwynhau’r lliwiau tymhorol anhygol, fyddwch chi bydd yn anghofio’r profiad o ddod i’n gardd yn yr hydref.

Mae ein gardd yn agor am 10am, 364 diwrnod y flwyddyn (ar gau 25 Rhagfyr).