Risoto haidd perlog

Mae'r risoto ysgafn, hufennog hwn yn berffaith ar gyfer y gwanwyn. Fel arall, galwch draw i Fwyty'r Iard lle gallwch ei fwynhau o hanner dydd i 2.30pm.

Prif gyrsiau
Bowlen on risoto
 • Amser paratoi 20 munud  (amser paratoi)
 • Amser coginio 40 munud (amser coginio)
 • Ar gyfer 4

Cynhwysion

 • 25g o fenyn
 • 140g o winwns
 • 2 glof o arlleg
 • 1 llwy fwrdd o fint ffres
 • 1 llwy fwrdd o bersli ffres
 • 250g o haidd perlog
 • 1 litr o stoc llysiau poeth
 • 125ml o win gwyn sych
 • 4 llwy fwrdd o hufen dwbl
 • 70g o gennin
 • 2 shibwnsyn
 • 115g o bys wedi'u rhewi
 • 115g o ffa llydan wedi'u rhewi
 • 40g o barmesan
 • halen a phupur du mâl
 • 50g o ddail berwr

Dull

 1. Twymwch y menyn mewn padell ffrïo ddofn, fawr. Torrwch y winwnsyn, y garlleg a'r perlysiau'n fân, ychwanegwch nhw at y badell a'u coginio am 2-3 munud dros wres isel tan eu bod yn dechrau meddalu ond heb frownio. Ychwanegwch yr haidd perlog fel ei fod yn gorchuddio'r menyn a choginio'r gymysgedd am 2-3 munud.
 2. Arllwyswch 450ml o'r stoc poeth i mewn, trowch y gwres i fyny, a chodwch y gymysgedd i'r berw wrth ei throi. Trowch y gwres i lawr, goruchuddiwch y badell a gadewch i'r gymysgedd ffrwtian am 30 munud, gan ei throi o bryd i'w gilydd ac ychwanegu mwy o stoc yn ôl yr angen nes bod yr haidd perlog yn feddal.
 3. Arllwyswch y gwin i mewn a throi'r gymysgedd yn dda. Ychwanegwch yr hufen, ynghyd â'r cennin wedi'u sleisio'n denau, y shibwns wedi'u torri'n fân a'r pys a'r ffa. Trowch bopeth, gorchuddiwch y gymysgedd a gadewch i bopeth ffrwtian am 3-4 munud tan fod y llysiau'n boeth a meddal a'r haidd wedi amsugno'r rhan fwyaf o'r hylif.
 4. Gratiwch yr holl barmesan, ychwanegwch hanner ohono, a throwch bopeth yn dda. Ychwanegwch halen a phupur ynghyd ag ychydig o ddŵr berwedig os yw'r risoto'n drwchus iawn.
 5. Rhowch y risoto mewn powlenni gyda'r berwr a'r parmesan sy'n weddill ar y top. Mwynhewch!