Dewch i fwynhau dolydd ysblennydd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Datganiad i'r wasg
Cyhoeddwyd : 02 Jul 2018

I ddathlu diwrnod cenedlaethol y dolydd (Dydd Sadwrn, 7 Gorffennaf), mae'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau i roi cyfle i bawb fwynhau’r blodau, y gloÿnnod byw a’r gwenyn.

Mae mynd am dro drwy dollydd gwyllt fin nos yn yr haf yn brofiad hudolus. Yn anffodus, collwyd tua 97% o ddolydd ers y 1930au, ond trwy brosiect i achub y dolydd, mae'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol wedi adfywio ac adfer tirweddau dolydd ledled Cymru, er mwyn rhoi cyfle i bawb eu mwynhau.

Felly, paciwch eich picnic yn barod ar gyfer hela chwilod, gwylio gwenyn, blasu mêl ac am hwyl a sbri yn y dolydd! Mae rhywbeth at ddant pawb, gan gynnwys teithiau cerdded a sgyrsiau i glywed popeth am sut mae’r Ymddiriedolaeth yn gofalu am ddolydd yng Nghymru.

Gogledd-orllewin Cymru

Te gyda'r prif arddwr: Gweirglodd wyllt Plas Newydd Ynys Môn
Dydd Mercher 11eg Gorffennaf 2yp-3:30yp

Archebu yn hanfodol (£10 yn ogystal â'r tâl mynediad i'r rhai nad ydynt yn aelodau) 
Ymunwch â'r prif arddwr, Bill Warrell am daith gerdded arbennig i sgwrsio o amgylch y ddol sydd newydd agor, wrth iddo ffrwydro i fywyd yn yr haf. I archebu lle, ffoniwch 01248 714795 neu ewch i’r wefan. Bydd y dolydd ar agor yn ôl yr arfer i'r rhai nad ydynt yn mynychu'r sgwrs. 

Helfa Fawr Fwystfilod Bach Plas yn Rhiw 
Dydd Sadwrn 7fed Gorffennaf 11yb – 4yp

Mae taliadau mynediad arferol yn berthnasol
Dewch i Blas yn Rhiw am ddiwrnod o helfeydd creaduriaid bach ac i gyfri gloÿnnod byw yn y dolydd a'r berllan neu chwaraewch gêm o bingo lliw natur, gwnewch gelf wyllt a phaentio wynebau. 

Gŵyl Gwenyn Gerddi Bodnant 
Dydd Sadwrn 7fed a dydd Sul 8fed Gorffennaf 11yb – 4yp 

Mae taliadau mynediad arferol yn berthnasol
Cewch weld gwch gwenyn neu rhowch gynnig ar siwt wenyn ymlaen gyda Chanolfan Genedlaethol Cadw Gwenyn Cymru neu gael blas ar fêl, gwneud cannwyll cwyr gwenyn neu chwarae bingo gwenyn. Codwch daflen arolwg yn y dderbynfa pan fyddwch yn ymweld a llenwch faint o wenyn rydych yn eu gweld ar gyfer y cyfrif gwenyn mawr Prydeinig gyda Chyfeillion y Ddaear.

Gogledd-ddwyrain Cymru

Digwyddiad pladuro yng Nghastell y Waun 
Dydd Sadwrn 7fed Gorffennaf 10yb – 3yp 

Mae taliadau mynediad arferol yn berthnasol
Cewch weld technegau pladuro traddodiadol neu rhowch dro arni eich hun o flaen y Castell gyda’r Ceidwaid. Bydd sesiynau adnabod planhigion a thrychfilod ar y safle drwy'r dydd i gael darganfod mwy am sut mae blodau gwyllt y dolydd yn cynnal system eco amrywiol, a pha mor bwysig ydyn nhw i bryfed peillio. 

De-orllewin Cymru

Teithiau tywysedig, hela chwilod a gweithgareddau plant yng Nghastell Dinefwr 
Dydd Sadwrn 7fed Gorffennaf 11yb-4 yp

Mae taliadau mynediad arferol yn berthnasol
Ewch am dro gogoneddus drwy ddolydd sy'n llawn blodau. Yn ystod yr haf byddwch yn gweld ystod eang o flodau gwyllt. Mae digonedd o'r blodau hyn yn golygu bod y dolydd yn fyw gyda phryfed. Edrychwch am y glöyn byw sy'n ffynnu yma.

Sgyrsiau am sut i annog bywyd gwyllt yn eich gerddi yn Llanerchaeron 
Dydd Sadwrn 7fed Gorffennaf 11yb - 4yp 

Mae taliadau mynediad arferol yn berthnasol
Bydd y dolydd yn Llanerchaeron yn agored i bobl archwilio ac i sgwrsio â sefydliadau fel y Bumblebee Conservation Trust, Cymdeithas Ystlumod Ceredigion a West Wales Hedgehog Rescue am sut y gallwch yn annog bywyd gwyllt yn eich gerddi.

Diwrnod i'r teulu yn y Vile, rhosili 
Dydd Sadwrn 7fed Gorffennaf 11yb – 2yp

Mae taliadau mynediad arferol yn berthnasol
Dewch â phicnic i’w fwynhau un o'r dolydd ble bydd cyfleoedd i chwarae'r gêm pryfed peillio, gwneud barcud gloÿnnod byw ac archwilio'r dolydd i weld pa blanhigion gallwch eu canfod.

De-ddwyrain Cymru 

Bioamrywiaeth a hela chwilod yng Ngerddi Dyffryn 
Dydd Sadwrn 7fed Gorffennaf 12yp – 3yp

Mae taliadau mynediad arferol yn berthnasol
Bydd dau arddwr ar gael yng Nghae’r Gogledd gydag ysbienddrychau i gynnal gweithgareddau gwasgu blodau fel bod ymwelwyr yn gallu dysgu am beth mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn ei wneud i gynyddu bioamrywiaeth yng Ngerddi Dyffryn. 

Glaswelltiroedd yn Nhredegar
Dydd Sadwrn 7fed Gorffennaf 10:30yb – 5yp

Mae taliadau mynediad arferol yn berthnasol
Pan fyddwch yn ymweld â Thŷ Tredegar, chwiliwch am ddrysfa o lwybrau glaswellt hir a llwybrau crwydrol tuag at ben pellaf y gerddi, lle mae rhan o laswelltir yn cael ei dreialu am y tro cyntaf.  Mae'r treial wedi'i ehangu eleni i gynnwys mwy o ardaloedd o laswellt hir o amgylch yr ystâd, gyda'r nod o greu deuddeg hectar o gynefin glaswelltir er mwyn rhoi lle i fyd natur ffynnu.