Glanhau'r traethau ar benrhyn Gŵyr

Placeholder Image

Yma ym mro Gŵyr, ry'n ni credu ei bod yn bwysig iawn cadw ein traethau yn lan, a gwyddom nad ni yw'r unig rai. Yn flynyddol ry' ni'n casglu oddeutu 10 tunnell o sbwriel o'r traethau ac yn falch iawn o'r cymorth gan wirfoddolwyr, grwpiau ac ymwelwyr sy'n helpu glanhau'r traethau.

Os hoffech fod yn rhan o hyn a'n cynorthwyo i lanhau'r traethau, dyma'r dyddiadau sydd wedi eu cynllunio ar gyfer 2020:

Dydd Llun 25 Mai am 11yb: Bae Rhosili (Cyfarfod ger gwaelod y prif llwybr i'r traeth)

Dydd Sadwrn 1 Awst am 10yb: Bae Tri'r Clogwyn (Cyfarfod ar y traeth ger caban yr achubwyr)

Dydd Llun 10 Awst am 12:30yh: Bae Rhosili (Cyfarfod ger gwaelod y prif llwybr i'r traeth)

Dydd Sadwrn 19 Medi am 12:00yh: Rhan o ymgyrch y 'Great British Beach Clean' Bae Rhosili (Cyfarfod ger gwaelod y prif llwybr i'r traeth)

Dydd Sadwrn 5 Rhagfyr am 10yb: Llangennith (Cyfarfod ym maes parcio Hillend)

Yn ychwanegol byddwn yn trefnu i lanhau'r traethau yn ôl yr angen, caiff manylion rhain eu rhoi lan ar ein gwefannau cymdeithasol yn nes at yr amser.