Y Vile, yn darparu ar gyfer natur, diwylliant ac ar eich cyfer chi

Edrych ar y Vile, Gŵyr, o'r awyr

Dyma dirwedd hynafol sy'n cael ei thrysori oherwydd cyfoeth ei threftadaeth ddiwylliannol. Rydyn ni'n adfer y dirwedd ac yn ffermio'r tir mewn ffordd sy'n gynhyrchiol ac o fudd i fywyd gwyllt.

Beth sydd i'w ddarganfod am y dirwedd hynafol hon?

Placeholder Image

Lansio'r rhwydwaith newydd o lwybrau ar y Vile

Rydyn ni wedi agor rhwydwaith o lwybrau newydd yn Rhosili, er mwyn i chi ddarganfod sut rydyn ni’n denu bywyd gwyllt yn ôl i’r Vile.

Olion hen ffordd o amaethu ar y Vile
Clytwaith o gaeau stribed ar y Vile
Olion hen ffordd o amaethu ar y Vile