Y Vile, yn darparu ar gyfer natur, diwylliant ac ar eich cyfer chi

Clytwaith o gaeau bychain ar y Vile, De Cymru

Dyma dirwedd hynafol sy'n cael ei thrysori oherwydd cyfoeth ei threftadaeth ddiwylliannol. Rydyn ni'n adfer y dirwedd ac yn ffermio'r tir mewn ffordd sy'n gynhyrchiol ac o fudd i fywyd gwyllt.

Beth sydd i'w ddarganfod am y dirwedd hynafol hon?

Cae o flodau haul yn Rhosili, Gŵyr

Blodau haul yn Rhosili

Arddangosfa drawiadol o flodau haul sy'n denu ymwelwyr a pheillwyr yn eu miloedd.

Ceidwad yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Mark Hipkin, yn astudio’r blodau haul yn y Vile, Rhosili

Y Vile, yn llawn lliw a bywyd gwyllt unwaith eto

Mae dulliau ffermio sy’n ystyriol o fywyd gwyllt wedi creu hafan i natur yn y Vile yn Rhosili