Y Vile, yn darparu ar gyfer natur, diwylliant ac ar eich cyfer chi

Edrych ar y Vile, Gŵyr, o'r awyr

Dyma dirwedd hynafol sy'n cael ei thrysori oherwydd cyfoeth ei threftadaeth ddiwylliannol. Rydyn ni'n adfer y dirwedd ac yn ffermio'r tir mewn ffordd sy'n gynhyrchiol ac o fudd i fywyd gwyllt.

Beth sydd i'w ddarganfod am y dirwedd hynafol hon?

Olion hen ffordd o amaethu ar y Vile
Clytwaith o gaeau stribed ar y Vile