Rhowch gynnig ar antur newydd yn ardal De Eryri

Ers canrifoedd lawer mae ardal De Eryri wedi denu pob math o deithwyr ac anturiaethwyr - o rai sy’n chwilio am gynnwrf a her i eraill sy’n chwilio am lonyddwch ac ysbrydoliaeth.

Gwylio Adar

Mae Dinas Oleu a stad Dolmelynllyn yn fannau ardderchog ar gyfer gwylio adar felly cofiwch ddod â’ch binocwlars.

Ar stad Dolmelynllyn cadwch lygad ar agor am y gwybedog brith yn ystod yr haf. Mae’r adar hyn yn dychwelyd i’r coedwigoedd deri bob blwyddyn ar ôl treulio’r gaeaf yng ngogledd yr Affrig. Mae tingoch, delor y cnau a’r telor penddu hefyd i’w gweld yn y goedwig.

Gallwch weld adar bach tlws eraill fel y llinos a chorhedydd y waun ar diroedd mwy agored y stad. Mae niferoedd yr adar hyn wedi lleihau mewn ardaloedd eraill.

Mae’n bosib hefyd y gwelwch chi’r frân goesgoch a’r hebog tramor yn yr awyr uwch eich pennau wrth grwydro’r stad.

Mae’r gigfran a mwylachen y mynydd yn nythu o gwmpas llynnoedd Cregennan a bydd yr hebog tramor weithiau’n bridio yno hefyd.

Celf a Ffotograffiaeth

Gyda chymaint o dirweddau a morweddau hardd does ryfedd bod y gornel hon o Eryri yn cynnig llond trol o ysbrydoliaeth.

Crwydrwch i fyny at lynnoedd Cregennan er mwyn cael golygfeydd syfrdanol o aber y Fawddach, bae Abermaw a Dinas Oleu.

Mwynhewch olygfeydd hyfryd o aber y Fawddach
Aber y Fawddach yn ardal De Eryri
Mwynhewch olygfeydd hyfryd o aber y Fawddach

Mae copa Dinas Oleu hefyd yn lecyn da i fwynhau golygfeydd o Fae Ceredigion a Phen Llŷn.

Neu gallwch ddilyn ôl troed arlunwyr enwog fel Thomas Gainsborough a Richard Wilson a chrwydro i fyny at y Rhaeadr Ddu yn Ganllwyd, ger Dolgellau

Ysgrifennu a Barddoni

Mae’r ardal hon wedi ysbrydoli beirdd ac awduron i’w hanfarwoli ar bapur, a rhwng cloriau llyfrau. Un o’r beirdd hyn oedd Thomas Love Peacock a fu’n byw am gyfnod ym Maentwrog; ysgrifennodd gerdd am ymweliad â’r Rhaeadr Ddu yng ngolau lleuad.

" The rock set ash with tortuous branches grey Veils the deep glen and drinks the flying spray And druid oaks extend their solemn shades O’er the fair forms of Britain’s loveliest maids. "
- Thomas Love Peacock