Taith gerdded Llyn Addurnol, Dolmelynllyn

Llwybr cerdded

Mae’r llyn addurnol hwn wedi ei adfer yn ddiweddar ac ychwanegwyd llwybr cylchol newydd a llwyfannau gwylio sy’n ymestyn allan dros ymyl y dŵr. Mae’n lle gwych i wylio bywyd gwyllt ac mae wedi cael ei ddatblygu â hygyrchedd mewn golwg, felly mae’n berffaith ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn.

Map

Taith gerdded Llyn Addurnol, Dolmelynllyn

Dechrau:

Maes parcio Ganllwyd, cyfeirnod grid: SH727243

1

Ewch i’r maes parcio i’r anabl o dan y conifferau. Yna dilynwch y llwybr i gyfeiriad y bocs rhoddion a throwch i’r dde.

Darllen mwy

2

Wrth i chi fynd o amgylch y llyn a gafodd ei adfer yn ddiweddar, beth am gymryd hoe i fwynhau picnic neu sbecian yn y dŵr i weld pa bysgod a thrychfilod sy’n llechu yno.

Darllen mwy

3

Ar ôl i chi gwblhau’r cylch, ewch yn ôl i’r man cychwyn heibio’r blwch rhoddion ac i’r maes parcio.

Darllen mwy

Diwedd:

Maes parcio Ganllwyd, cyfeirnod grid: SH727243

Rydych wedi cyrraedd

Yn dilyn y daith ar ffôn symudol neu dabled? Rhannwch eich profiad.

Taith gerdded Llyn Addurnol, Dolmelynllyn

Tirwedd

Cau

Hawdd iawn, tir gwastad, wyneb caled sy’n addas ar gyfer cadeiriau olwyn. Mae croeso i gŵn ar dennyn hefyd; ond cliriwch faw eich cŵn, os gwelwch yn dda.

Taith gerdded Llyn Addurnol, Dolmelynllyn

Cysylltwch â ni

Cau
Taith gerdded Llyn Addurnol, Dolmelynllyn

Sut i gyrraedd yma

Cau
Cyfeiriad
Ganllwyd, Gwynedd
Ar drên

Gorsaf drên yn Abermaw 10 milltir (16km), gweler Traveline-Cymru am fanylion.

Ar y ffordd

A470 i Ganllwyd, maes parcio yn y pentref. Parcio ger y llyn ar gyfer pobl sydd â thocyn parcio i’r anabl. Prif faes parcio: cod post LL40 2TF.

Ar fws

Bws yn aros yn Ganllwyd, llwybrau teithio rhwng Dolgellau a Blaenau Ffestiniog, gweler Traveline-Cymru am fanylion.

Ar feic

Mae Llwybr 82 y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol (NCN) yn pasio gerllaw, gweler gwefan Sustrans am fanylion.

Taith gerdded Llyn Addurnol, Dolmelynllyn

Cyfleusterau a mynediad

Cau
  • Toiledau yn y maes parcio
  • Maes parcio ym mhentref Ganllwyd