Adfer Stad Southwood

Clawdd wedi ei ail-godi ar stad Southwood

Gadawyd Southwood i ni yn 2003, yn gymynrodd hael gan Mrs Maurer. Roedd ei hynafiaid wedi prynu’r stad yng nghanol y 1800au. Ry’n ni wedi bod yn gweithio’n galed i adfer y stad, sy’n un o’r casgliadau cyflawn gorau o adeiladau fferm yn yr ardal, i’w hen ogoniant.

Roedd angen gwaith adfer sylweddol iawn ar y ffermdy hanesyddol ac adeiladau fferm y buarth, sydd ar gofrestr Gradd II. O ail-doi i wyngalchu waliau i glirio gwastraff ac ail-adeiladu llwybrau coblog, roedd yna fwy na digon i gadw’r tîm yn brysur.

Yn ystod y gwaith, fe ddaethon nhw o hyd i rywbeth pwysig, sef darn hynod o graffiti Fictoraidd ar wal atic y ffermdy. Credir ei fod yn cyfeirio at ddyletswyddau pedwar o’r gweision fu’n pluo 26 o wyddau yn Rhagfyr 1878.

Yn dilyn gwaith caled iawn gan staff, gwirfoddolwyr a grwpiau gweithio gwyliau, mae’n bleser mawr i ni fod y ffermdy wedi ei adnewyddu ac mae ein tenantiaid bellach yn ei redeg fel Gwely a Brecwast Fferm Southwood.

Graffiti Fictoraidd yn y ffermdy
An image of Victorian graffiti on the farmhouse wall
Graffiti Fictoraidd yn y ffermdy

Beth olygodd y gwaith adfer?

  • 22,860 darn o lechi
  • Plannu 8,300 o goed
  • 12 diwrnod o weithio gwyliau
  • 3,500 o oriau gwirfoddol
  • 650 paned o de

Cadw gorffennol Southwood a gwarchod ei ddyfodol

Mae gwarchod gorffennol Southwood yn bwysig i ni, fel y mae gwarchod ei ddyfodol. Mae eich cefnogaeth – naill ai trwy ymweliad, aelodaeth neu rodd yn y maes parcio – yn golygu y gallwn barhau â’n gwaith cadwraeth hollbwysig i sicrhau y bydd y lle arbennig hwn yma i roi pleser a mwynhad i’r cenedlaethau i ddod.