Darganfod stad Southwood

Cwm coediog ar fferm Southwood

Mae Southwood yn lle arbennig iawn ac ry’n ni’n lwcus i fod yn gofalu amdano. Gadwyd y stad i ni nôl yn 2003, fel rhodd hael yn ewyllys Mrs Maurer. Roedd hi’n caru’r rhan hon o Gymru….a dyma sut y gallwch chi fwynhau’r ardal hefyd

Mae stad Southwood yn enfawr. Mae’n ymestyn o’r tŷ fferm a’r iard Sioraidd drwodd i’r caeau llawn bywyd gwyllt, y dyffrynnoedd coediog a’r llwybrau arfordirol ar ben y clogwyni.
 
Ry’n ni’n dod â bywyd newydd i’r lle; yn ogystal â gofalu am yr adeiladau hanesyddol sy’n dyddio nôl i ganol y 19eg ganrif ry’n ni hefyd yn gwarchod y dirwedd amrywiol. Dyna pam mae ein diwrnodau agored yn cynnig cymaint o hwyl – gallwch ddarganfod pob math o bethau yma a dysgu mwy am ein gwaith i adfer a gwarchod y stad.  
 
Ry’n ni’n cynnal nifer o ddigwyddiadau a diwrnodau agored drwy’r flwyddyn ac mae rhywbeth newydd i’w weld bob tymor, Ymhlith yr uchafbwyntiau mae teithiau tywys gyda cheidwaid yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a dewis hwyliog o weithgareddau ’50 o bethau i’w gwneud’ ar gyfer y plant.
 
Ond mae croeso i chi hefyd wisgo’ch sgidie cerdded a mynd i grwydro ar eich pen eich hun. Ry’n ni’n agor rhwydwaith o lwybrau o gwmpas fferm Southwood – beth am roi cynnig ar y cymal cyntaf, sef ein llwybr ‘o fôr i fôr’ sy’n dechrau ym maes parcio Maidenhall, cyf. grid: SM875202. Dim ond yn ystod diwrnodau agored y mae modd i chi fynd  Fferm Southwood ei hun a pharcio yno.