Darganfod Stad Southwood

Cwm coediog ar fferm Southwood

Tirwedd oesol o gymoedd coediog, caeau llawn blodau a chlogwyni gerwin yw Stad Southwood. Mae’n llawn golygfeydd trawiadol ac o’n meysydd parcio yn Fferm Southwood a Maidenhall, mae’n hawdd mynd i ddarganfod harddwch naturiol y stad.

Pethau i’w gweld a’u gwneud

Ry’n ni’n hynod o falch ein bod wedi agor llwybrau i’r cyhoedd yn Southwood ac mae digon i’w weld a’i wneud yn hystod eich ymweliad. Mwynhewch y gorau o’r arfordir a’r tir ar ein llwybrau, sylwch ar y blodau a’r creaduriaid sy’n ystyried Southwood yn gartref a dewch i ddarganfod sut y’n ni’n gweithio’n galed i warchod y lle arbennig hwn i bawb, am byth.

Y sied gneifio

Anelwch draw i’r sied gneifio, ein canolfan ymwelwyr yn Fferm Southwood. Mae ar agor gydol y flwyddyn, a gallwch ddysgu mwy am hanes y stad, ei bywyd gwyllt a hanes amaethu yma. Dyma’r man cychwyn hefyd ar gyfer ein taith gerdded ar y fferm ac yn y goedwig.

Dysgwch am stori Southwood yn y sied gneifio
Ranger looking at the interpretation in the shearing shed
Dysgwch am stori Southwood yn y sied gneifio

Llwybrau bendigedig

Gallwch fwynhau’r gorau o Stad Southwood trwy ddilyn mynegbyst ein llwybrau newydd. Am wâc fach fwy hamddenol, mae llwybr milltir o hyd o’r fferm i draeth Niwgwl, trwy hen goedlan hyfryd South Wood.

Neu ymestynnwch eich coesau ar ein taith o lan i lan, sef taith 2.7 milltir sy’n croesi’r stad ehangach ac yn cynnig cyfle i ddarganfod Traeth Niwgwl.

Cymerwch olwg ar Lwybrau Cerdded Fferm Southwood.

Digwyddiadau

Ry’n ni’n cynnal cyfres o ddigwyddiadau yn Fferm Southwood gydol y flwyddyn, gan gynnwys teithiau tywys a sgyrsiau, llwybrau natur a Gweithgareddau 50 Peth i’r plant. Os hoffech weld beth sy’n digwydd yn Southwood, edrychwch ar ein llyfryn tywys am wybodaeth am ddigwyddiadau.

Mae’r adeiladau fferm hefyd ar agor ar ddyddiau digwyddiadau er mwyn i chi gael cipolwg ar y gwaith adfer a’r broses gadwraethol barhaus sydd ynghlwm â’r adeiladau traddodiadol.