Ein fferm plas ar Stad Southwood

Close-up of the Welsh Black Cattle

Southwood yw ein fferm plas a’r porth i’r hectarau niferus (iawn!) o arfordir a chefn gwlad sydd yn ein gofal yng ngogledd Sir Benfro. Dyma’r man canolog sy’n rhedeg ein rhaglen pori rhostiroedd yn gadwraethol.

Pori cadwraethol

Ry’n ni’n helpu cynnal hen draddodiad amaethu sy’n ganrifoedd oed wrth i’n anifeiliaid pori fwynhau deiet naturiol sy’n llawn gwair allan ar y rhostiroedd, tra’n cadw’r cynefin mewn cyflwr da ar yr un pryd.

Dyna pam na welwch chi ein Gwartheg Duon Cymreig hardd a’n merlod mynydd Cymreig ar Fferm Southwood bob amser, am eu bod fel arfer allan ar y rhostir ar ben y clogwyni a’r tir comin rhwng Tŷ Ddewi ac Abergwaun.

Heb bori cyson, mae rhostir yn gordyfu yn gyflym, a’r blodau grug eiconig a’r planhigion blodeuog, pryfed ac adar sy’n dioddef wedyn. Mae creaduriaid pori yn cadw’r prysgwydd a’r gweiriau dan reolaeth, gan gynnal llystyfiant agored sy’n fwy cyfoethog ar gyfer byd natur,

Ry’n ni wedi bod yn gweithio gyda ffermwyr lleol i adfer y rhostiroedd ers 1990 ac yn ymfalchïo yn y cynnydd sydd wedi digwydd yn ystod y cyfnod.

Gwartheg Duon Cymreig ar Fferm Southwood
Welsh Black cattle grazing
Gwartheg Duon Cymreig ar Fferm Southwood

Ein gyr

Mae gan Wartheg Duon Cymreig a merlod Mynydd Cymreig enw da am eu gwytnwch a’u gallu i  addasu’n dda i bob math o dir, ac am fod yn hunan-ddibynnol ac yn llonydd eu natur. Oherwydd hyn, mae’r bridiau cynhenid yn addas iawn ar gyfer ein hangen ni i bori’n gadwraethol.

Mae ein ceidwad anifeiliaid yn gofalu am y gyrroedd ac er mwyn sicrhau eu bod yn pori’r tir yn gyfartal, mae’r creaduriaid yn cael eu symud rhwng ardaloedd y rhostir ar draws gogledd Sir Benfro. Ar gyfartaledd, mae’r gwartheg a’r merlod yn crwydro dros 100 hectar o dir bob blwyddyn.