G&B Southwood Farm a gwersylla gerllaw

Treuliwch nosweth yn Southwood Farm

Mae Southwood yn lle prydferth, felly os hoffech aros ychydig yn hirach i wneud y mwyaf o’r tirwedd, mae llety ar y safle a gerllaw yn Niwgwl.

Os mai ystafell â golygfa sy’n mynd â’ch bryd, yna mae aros yng ngwely a brecwast Southwood Farm yn fater o raid. Ein tenantiaid sy’n rhedeg y lle, a mae’n lleoliad perffaith ar gyfer darganfod milltiroedd (a milltiroedd) o arfordir a chefn gwlad y stâd.

Neu gallech godi’ch pabell yng Ngwersyll Niwgwl, lle bendigedig am arhosiad byr neu wyliau llawn-dop i’r teulu cyfan. Mae’r gwersyll dafliad carreg o draeth Niwgwl, llain tywodlyd sy’n ganolfan chwaraeon dŵr. Mae’n agored o ddechrau Ebrill i ddiwedd Medi, a chroeso i bebyll a faniau gwyliau

Lleoedd eraill i aros yn Sir Benfro

Mae gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol 21 bwthyn gwyliau yn Sir Benfro, ynghyd â llety hunan-arlwy a gwersylloedd.